Het hooibergenterrein aan de rand van Hasselt is weliswaar vervallen, maar ligt op een unieke plek. Dit is het enige hooibergenterrein dat in Nederland nog is overgebleven. Net op tijd kan het belangrijke stukje agrarisch erfgoed gered worden. Ingrid van Bergenhenegouwen De verhalen van het hooi Er is meer... Partners in herontwikkeling De verbeelding Een tweede leven Projectleider en lid van Heemschut Overijs sel, Adriaan Velsink, is enthousiast. 'Er zijn zoveel verhalen over de geschiedenis van het hooi aan jongere generaties te vertel len. Al sinds de 16de eeuw hebben dit soort terreinen bestaan. Stadshoeren mochten hun hooi niet binnen de stad opslaan van wege het brandgevaar.' Hoe zien de toekomstplannen eruit? 'We brengen eerst de hooibergen terug. Hooi bergen die hier in de regio gestaan hebben, maar ook andere type Nederlandse hooiber gen die inmiddels verdwenen zijn. Het verhaal van de historie van het hooi gaan we op een eigentijdse manier vertellen. Hier op het ter rein, maar ook op internet via de link van het Nederlands Hooiberg Museum: www.hooi- berg.info. We werken samen met de Stichting Kennisbehoud Hooibergen Nederland. Daar is alle kennis aanwezig die we nodig hebben.' 'Het terrein ligt in een toeristisch aantrekke lijk gebied voor wandelaars, fietsers en lief hebbers van cultuur. Wij zien mogelijkheden voor samenwerking met de dichtbijgelegen Veldschuur (centrum voor natuureducatie). Maar ook is het een prachtplek voor een restaurant.' Aan het woord is Jouk Huisman, voorzitter van de Stichting Vrienden van de Oldematen, die samen met Heemschut Over ijssel het initiatief heeft genomen voor de herontwikkeling van het hooibergenterrein. Luchtfoto van het gebied met het hooibergenterrein. Henri te Velde en Greet Bierema met Adriaan Velsink (rechts) in één van de hooibergen. 'Zo'n ontwikkeling heeft alleen kans van slagen als je goede partners hebt.' Huis man weet dat als geen ander. Afgelopen zomer verstrekte de provincie Overijssel een bescheiden subsidie voor de plan fase. Daarbij is de eis gesteld dat het ter rein duurzaam herontwikkeld moet worden. Na brainstormsessies met professionals uit diverse disciplines en een inloopavond voor de inwoners van Hasselt en omgeving, volgden gesprekken met potentiële part ners. Het vernieuwde Hooibergenterrein Hasselt moet op zichzelf kunnen bestaan, zonder subsidie voor de exploitatie. Velsink: 'Het was een intensieve tijd, maar we zijn blij met de resultaten. De opslag en handel in hooi wordt nieuw leven ingeblazen. Een zorginstelling ziet kansen voor huisvesting van en dagbesteding voor mensen met een beperking. We denken bijvoorbeeld aan ter- reinonderhoud, tuinieren, hulp in de horeca en bij de hooiopslag. Een mooi begin!' Het terrein moet passen in het prachtige omringende landschap. De vormgeving zal tot de verbeelding spreken dat weet Velsink zeker. 'We hebben Buro Bierema Land schapsarchitect en De Velde Architecten gevraagd om de ontwerpen te maken.' Kijk voor het ontwerp en uitwerking van de plan nen op www.heemschut.nl. m maart 2016 HEEMSCHUT 13

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2016 | | pagina 13