Samen ter plekke kijken in plaats van formele brieven schrijven Vorig jaar september zetten de Vereniging Zaans Erfgoed (VZE) en de Gemeente Zaanstad hun handtekening onder een bijzondere samenwerkingsovereenkomst. Voor een periode van vier jaar gaat de VZE de gemeente bijstaan in het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten. Korte lijntjes Redengevende omschrijving Zaans Erfgoed Convenant Op het bijzondere Zaanse stadhuis had Heemschut een ontmoeting met de hoofd rolspelers: Marjorie Verhoek (Monumenten Gemeente Zaanstad), Piet Oudega (voor zitter VZE) en Piet van Nugteren (lid van diverse Zaanse erfgoedcommissies). Piet van Nugteren: 'Via het meldpunt van onze erfgoedvereniging komen regelmatig meldingen van bedreigde panden binnen. Wij onderzoeken die en houden dat bij op een actielijst. We waren gewend om de gemeente brieven te sturen als een pand verloren dreigde te gaan. Vervolgens bleven die brieven lang hangen in de gemeentelijke organisatie, waardoor we soms tegenover elkaar kwamen te staan. Onnodig, want we streven een gezamenlijk doel na: behoud van het Zaans cultureel erfgoed'. 'Bovendien wil de VZE graag constructief meedenken en niet altijd vanuit de positie van actiegroep hoeven strijden voor erf- goedbehoud', voegt Piet Oudega toe. 'Het doel is om de achterstand in het aanwij zen van nieuwe gemeentelijke monumen ten weg te werken. De niet onbelangrijke bijvangst is dat de lijntjes nu veel korter zijn.' Vanuit de kant van de gemeente wordt instemmend geknikt. Marjorie Verhoek: 'Als zich nu ergens een kwestie voordoet, bellen we elkaar meteen op en nemen we samen ter plekke polshoogte. Dat werkt veel beter dan formele brieven schrijven.' De gemeente en de VZE hebben werkaf spraken gemaakt. In onderling overleg wordt een uitvoeringsprogramma vastgesteld van maximaal tien panden waarvan de redenge- Westzijde 173-179 te Zaandam. Het 19de-eeuwse ensemble geeft een mooi beeld van de diversiteit en schaal van de Zaandamse pad- en dijkbebouwing. Van de acht panden hebben er twee een monumentenstatus, de overige staan op de nominatie om een gemeentelijke bescherming te verkrijgen. 10 HEEMSCHUT maart 2016

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2016 | | pagina 10