Aandacht voor het integrale karakter van het naoorlogs erfgoed Wederopbouwerfgoed is bij uitstek integraal erfgoed: het is interdisciplinair en het kenmerkt zich door de invloe den vanuit diverse (creatieve) vakgebieden. Daarom organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vanaf 23 september 2013 de Week van de Wederopbouw (WOW!) met aandacht voor kunst, architectuur, steden bouw, landschap en ruimtelijke inrichting. Daarbij wordt de sociaal-maatschappelijke context niet vergeten. Doelgroep is een breed pallet van professionals en burgers, met belangstelling voor die bijzondere naoorlogse jaren. Een belangrijke aanleiding voor de WOW! is de presentatie van drie boeken. De Week van de Wederopbouw

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2013 | | pagina 6