z z 5 Kasteel en landschap in Limburg u Colofon UI (9 Z 0 O Word lid van Heemschut! Heemschut is het kwartaaltijdschrift voor leden van de Bond Heemschut, de vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten in Nederland. Opgericht in 1911. Beschermvrouwe: Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden. Jaargang 90 no. 3, september 2013 Redactie Anne-Marie ten Cate, eindredactie Eric Ie Gras Willem Heijbroek Gabor Kozijn Karei Loeff, hoofdredactie Norman Vervat Mathijs Witte Redactieadres redactie@heemschut.nl Grafische productie en bladcoördinatie Pack Parcel BV, Nieuwegein m.m.v. Pencilpoint - Reclamemakers Vormgevers, Woerden Advertenties Bureau van Vliet, Zandvoort 023-571 47 45 zandvoort@bureauvanvliet.com Losse nummers Prijs €5,95, incl. verzendkosten €7,50. Bestellen via www.heemschut.nl Erfgoedvereniging Bond Heemschut Nieuwezijds Kolk 28, 1012 PV Amsterdam 020-622 52 92 www.heemschut.nl info@heemschut.nl Contributie Individuele leden minimaal €35,- Gezinslidmaatschap €45,- Jongerenlidmaatschap (tot 25 jaar) 15,- Rechtspersonen en bedrijven €70,- Opzegging alleen schriftelijk en voor 1 december. ISSN 0017-9515 Rabo-rekening nummer 14.62.53.388 AA Onder redactie van de vicevoorzitter van de commissie Limburg van Heemschut, de heer Frans Hoebens, verscheen in samen werking met de heer Theo Oberndorff het boek 'Kasteel en landschap in Limburg'. Het boek laat de relatie tussen de Lim burgse kastelen en hun omgeving zien. Waar vroeger kasteel en landschap verbon den waren, zijn deze gebieden nu vaak ver snippert geraakt door groeiende dorpen en de aanleg van sporen en snelwegen. Toch zijn ook nu nog in het landschap en op de kaart elementen te herkennen die vroeger bij het kasteel behoorden. Aan de hand van betrouwbaar kaartmateriaal vanaf 1805, bekijken de auteurs hoe het landschap is veranderd en wat er nog terug te vinden is van elementen die onderdeel waren van het kasteellandschap. De rijk geïllustreerde publicatie geeft inzicht in de waardevolle cultuurlandschappen die in samenhang met de kastelen zijn ontstaan. Voor de lezers van Heemschut biedt Uitge verij Matrijs het boek aan met een speci ale korting: in plaats van 19,95 betaalt u slechts 17,95 inclusief verzendkosten. Mail uw bestelling en uw adresgegevens naar Leonie Hardeman via leonie.harde- man@matrijs.com onder vermelding van 'Lezersactie Heemschut'. Of stuur uw schrif telijke bestelling en uw adresgegevens naar Uitgeverij Matrijs, Antwoordnummer 4121, 3500 VB Utrecht (geen postzegel nodig). U krijgt het boek na bestelling samen met een factuur thuisgestuurd. Kasteel De Keverberg te Kessel. Ja, ik ondersteun de doelstelling van Heemschut en word lid. Naam: De heer mevrouw firma organisatie Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Email: Handtekening: Het lidmaatschap bedraagt minimaal €35,- per jaar, jongeren <25 €15,-, bedrijven €70,-. U ontvangt van ons een acceptgirokaart en Het monumentenboek als welkomstgeschenk. U kunt deze bon in een ongefrankeerde envelop sturen naar: Bond Heemschut, Antwoordnummer 3808, 1000 PB Amsterdam KASTEEL en LANDSCHAP in LIMBURG

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2013 | | pagina 42