Heren op het land Monument Landschap in de gemeente Ubbergen Iv 1 iON vlEF HA JT LAND iCHAF Buitenplaatsen van Twentse textielfabrikanten van twen"** textielfabrikanten Buitenplaatsen Twentse Mascha van Damme HEREN OP HET LAND Het boek 'Heren op het Land' biedt een bijzonder overzicht van bui tenplaatsen, gebouwd door Twentse textielfabrikanten in de 19de en 20steeeuw. Bekend zijn uiteraard de families Van Heek, Blijdenstein, Stork en Ten Cate. Het mooi geïllustreerde boek geeft inzicht in de achtergronden van de villabouw, de huizen zelf en de bouw stijlen van deze buitens, inclusief de tuinontwerpen en de vaak luxueuze bijgebouwen. Naast historische zwart-wit beelden, afkom stig uit familiearchieven, zijn nieuwe opnamen gemaakt van de nog bestaande buitenplaatsen die veelal een beschermd monu ment zijn. De index bestaat uit een foto en beknopte gegevens van de panden inclusief kaarten met de ligging in de regio. Het boek is voor lezers van Heemschut te bestellen voor de prijs van 29,95 via de website www.uitgeverijdekunst.nl. Wanneer u in het vakje Actiecode het woord 'Heemschut' toevoegt wordt uw bestelling zonder verdere kosten thuisbezorgd. Ubbergen is een van de mooiste gemeenten van Nederland. Aan de grens met Duitsland, langs een van de bochtigste delen van de Waal, combineert zij uitgestrekte uiterwaar den en polders met een steil uit het laag land oprijzende heuvelrug. In 'Monument Landschap in de gemeente Ubbergen' staan ongeveer 250 zeer uiteenlopende, cul tuurhistorische waardevolle monumenten beschreven, waaronder boerderijen, villa's, steenfabrieken, spoelputten, grenspalen en bomenlanen. Ook de geschiedenis van de Ubbergense straten, dijken en buurtschap pen komt aan bod, terwijl de natuurgebie den, met een voor Nederlandse begrippen zeer bijzonder planten- en dierenleven, van uit een cultuurhistorische invalshoek wor den belicht. Het boek van de hand van de cultuurhistoricus Dr. Mare Wingens (1964) opent met een uitvoerige schets van de ontwikkeling onder invloed van mens en natuur van het Ubbergense landschap door de eeuwen. De prijs van het boek is 22,50. Lezers van Heemschut betalen slechts 15,-. De verzendkosten bedragen 6,75. U kunt het boek bestellen door het totaalbedrag over te maken op rekening 1051.11.562 ten name van Stichting Monument en Landschap onder vermelding van 'Monu- mentenboek' en uw adresgegevens. De adresgegevens kunnen ook gemaild worden naar anne.meitzer@monumenten- landschap.nl m MARC WINGENS IN DE GEMEENTE UBBERGEN september 2013 HEEMSCHUT 41

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2013 | | pagina 41