Wandelend langs het Groene Hart in bedrijf Erfgoedexcursie NAARDEN: langs te vervreemden rijksmonumenten Programma: Naarden is een van de best bewaarde ves tingsteden in Europa, vooral beroemd om haar unieke stervorm. De hele vesting is beschermd stadsgezicht en kent veel (rijks) monumenten. Al dit erfgoed brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee voor een goed beheer en behoud. De ver antwoordelijkheid voor de vesting en enkele van haar monumenten lag lang bij de Rijks gebouwendienst. Zij hebben de vesting gekoesterd. In het kader van bezuinigingen wil het Rijk nu echter af van veel kostbaar monumentaal vastgoed. De gemeente Naarden zegt het beheer van dit unieke erf goed niet alleen te kunnen dragen. Heemschut biedt haar leden de kans om deze prachtige, monumentale stad en haar vesting te bezoeken en te beleven. Datum: 5 en 12 oktober 2013 bezoek aan de vesting Naarden. Plaats: Nederlands Vesting Museum, West- walstraat 6 te Naarden. 11.30 uur Lezing in kazemat IJ over verle den, restauratie en toekomst van de vesting. Aansluitend maken wij een boottocht door de vestinggracht. Tijdens deze boottocht wordt een kleine lunch (lunchpakket) aangeboden. 14:00 uur Wandeling door de vesting. We brengen een bezoek aan het Comenius Mausoleum. We krijgen een rondleiding door het museum en uitleg over het leven van de beroemde Tsjechische theoloog, filo soof en pedagoog Jan Amos Comenius. 15:30 uur Bezoek aan het Spaanse Huis, waar sinds 2012 het Weegschaalmuseum is gevestigd. Voor een afsluitend drankje gaan we na afloop terug naar het Vestingmuseum. De kosten voor de excursie bedragen 32,50 per persoon inclusief boottocht, lunchpakket en afsluitend drankje. U kunt zich vanaf 9 september telefonisch opgeven via 020-622 52 92. Opgave per email is niet mogelijk. De excursie staat open voor zowel leden als niet-leden. In het Groene Hart liggen meerdere stad jes en plaatsen waar nog iets te proeven valt van de bedrijvigheid van vroeger. Die bedrijvigheid speelde zich vaak af langs het water. Nog steeds zijn langs de oude water lopen oude werkplaatsen en industriële De watertoren van Schoonhoven. overblijfselen te vinden. Erfgoedvereniging Heemschut en de Stichting Groene Hart organiseren dit jaar een serie wandelexcur sies rond het thema industrieel en ambach telijk erfgoed. In het voorjaar bezochten we Woerden en Gouda. Dit najaar staan Schoonhoven en Alphen aan de Rijn op het programma. Wandel mee en beleef het Groene Hart in bedrijf! De vestingstad Schoonhoven is vooral bekend van de zilversmederij. Niet voor niets is daar het Nederlands Zilvermuseum gevestigd, ove rigens in een prachtig historische kazerne. Alphen aan de Rijn kent verschillende bedrijfstakken. Een van de bekendste ondernemingen was Samson, producent van kantoorbenodigdheden. De wandeling in Schoonhoven vindt plaats op zondagmiddag 29 september. De wandeling in Alphen aan de Rijn op zon dagmiddag 6 oktober. Aanvang van beide wandelingen is 14.00 uur. De excursie-arrangementen omvatten: - een wandeling van een kleine 2 uur onder leiding van een ervaren gids - drankje met iets lekkers - een exemplaar van het magazine Groene Hart Leven De kosten bedragen 15,- per persoon. Leden van Heemschut betalen 12,-. Aanmelden via contact@groenehart.info onder vermelding Groene Hart in Bedrijf wandeling Schoonhoven of Alphen. Het bedrag graag overmaken op rekening nr. 94.83.296 ten name van Stichting Groene Hart. Na ontvangst van de betaling ontvangt u nadere informatie over deelname. Meer informatie op www.groenehart.nl m 40 HEEMSCHUT september 2013 Pakhuizen in Alphen.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2013 | | pagina 40