ièt i# ■RIBlshhi Donatus verzekert al 160 jaar bijzondere gebouwen 24 Op stap in Zutphen met Geertruud Dorhout 26 MoMa in New York wil sloop buurpand 30 Initiatief Ubbergen verdient navolging 31 Omslag HEEMSCHUT En verder: INHOUD WOW, Week van de Wederopbouw. Anita Blom van de RCE neemt u mee in de won dere wereld van het wederopbouwerfgoed. Heremastate te Joure. Historisch onder zoek als basis voor het herstelplan van het bijzondere park van architect Roodbaard. In Valkenburg houdt een actieve vrijwilli- De Oude Kooi bedreigd. De Leidse wijk gersorganisatie de vinger aan de pols. leidt aan wateroverlast. Biedt sloop een duurzame oplossing? Complimenten van de Ministers Bus- semaker en Blok. Die kwamen richting de monumentensector naar aanleiding van de behandeling van vragen over de voorgenomen afstoting van 34 rijksmo numenten door de Rijksoverheid. Naast een opvallende wending van minister Blok, namelijk dat hij het 'pakket' aan monumenten nu wil aanbieden aan de Nationale Monumentenorganisatie in oprichting, was dit compliment naar mijn overtuiging het meest belangrijke resul taat van het kamerdebat. Zonder erfgoed in het regeerakkoord te benoemen en nog zonder een bezoek te hebben gebracht aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, is het voor het kabinet duidelijk geworden dat onze monumenten van waarde zijn. En bovenal: dat er met weinig overheids geld heel veel gebeurt. De bijdragen die verstrekt worden aan restauraties en leningen renderen: ze komen terug door dat particulieren en ondernemers vaak nog veel grotere sommen geld in stop pen in erfgoed stoppen. Burgers inves teren in monumenten om erin te wonen of een bedrijf te starten. Erfgoed trekt bovendien toeristen en draag bij aan een veilige, mooie en vitale leefomgeving. Het thema van de Open Monumenten dag 2013 is Macht en Pracht. Eigenlijk geldt dat voor ons erfgoed als totaal. De pracht van onze monumenten geeft ons land aanzien. Onze sector is klein, maar samen staan we sterk. Toch staat erf goed nog steeds onder druk. De zaken waar onze Heemschut commissies zich voor inzetten getuigen daarvan. Laten we trots zijn: we hebben goud in handen! (foto's: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) Diverse voorbeelden van monumentale wandkunst in Nederland. eRFcoeDveRenicinc De Stelling Heemschut Actief Gastcolumn Edith den Hartigh Erfgoednieuws Verenigingsnieuws Erfgoedexcursies Voordeel als Heemschutter Karei Loeff, directeur •irrrrri

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2013 | | pagina 3