Een bezoek aan de Groningse binnenstad Aanmelden Programma 10.00 uur Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 40 personen. U kunt zich aanmelden bij Tin eke Vooys per e-mail via t_vooys@hotmail. com. Wij verzoeken naam, adres, telefoon nummer en het aantal personen door te geven. Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Uw aanmelding is definitief na betaling van de excursiekos- ten van 26,- op rekening 13.22.44.179 (IBAN NL89RAB00132244179) ten name van Heemschut Groningen o.v.v. excursie Groningen. Ontvangst met koffie in Huis de Beurs, Hoek Folkingestraat/A-Kerkhof zuidzijde. 10.45 uur -12.30 uur Bezoek aan de Synagoge dan wel het Hin- ckaertshuis. 12.45 uur - 13.45 uur Lunch bij Zomers, Vismarkt 57 14.00 uur -15.30 uur Wissel groep: bezoek Hinckaertshuis dan wel Synagoge. 15.45 uur Afsluiting in de Synagoge met een kop thee. Tijdens de excursie bezoeken we de Syna goge in de Folkingestraat. Deze werd in 1906 gebouwd naar een ontwerp van archi tect Tjeerd Kuipers, samen met Ytzen van der Veen. Het pand is ontworpen in Moorse stijl met hoefijzer- en sleutelgatbogen in de ramen en galerijen. Marcel Wigchers, direc teur van de Stichting Folkingestraat Syna goge, zal ons rondleiden en vertellen over de geschiedenis van de Joodse bewoners in de Folkingestraat en omgeving en over de geschiedenis van de Synagoge. Vervolgens brengen we een bezoek aan het Hinckaertshuis in de Oude Kijk in 't Jatstraat. Dit is het best bewaarde 13de- eeuwse steenhuis van de stad Groningen. In zeven eeuwen is dit huis veranderd van een steenhuis in een groot complex gebouw. Tijdens de excursie krijgt u uitleg over hoe het pand is ontstaan en krijgt u informatie over de vroegere bewoners. Na een korte inleiding door de heer W. Barne- veld, restauratiearchitect en bewoner van het Hinckaertshuis, leiden de bewoners U vervolgens rond. Het Hinckaertshuis. Op zondag 20 oktober 2013 organiseert de provinciale commissie Groningen een excursie in de van oorsprong middeleeuwse binnenstad van Groningen. De Folkingestraat. september 2013 HEEMSCHUT 39

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2013 | | pagina 39