Stagiair Daniele Mores enthousiast over stage bij Heemschut Heemschut Heemschut biedt stagiaires kansen Els Arends Voor studenten bestaat sinds een paar jaar de mogelijkheid om bij Heemschut stage te lopen. Per jaar worden maximaal twee stagiaires geplaatst. Heemschut werft zelf actief voor projecten of reageert op open sollicitaties van studenten. De stagiair draait gedurende een aantal maanden mee in de kleine professionele organisatie van Heemschut. Dit voorjaar was de beurt aan Daniele Mores. r Welke opleiding volg je en waar volg je deze? Ik studeer Geo-Communicatie aan de Uni versiteit Utrecht en zit in de masterfase. Naast mijn stage ben ik bezig met mijn scriptie en de verwachting is dat ik in okto ber afstudeer. Hoe lang heb je stage gelopen bij Heem schut? Ik ben eind februari bij Heemschut begon nen. Ik heb in totaal vier mooie maanden bij Heemschut gezeten. Wat waren jouw projecten tijdens je stage bij Heemschut? Naast vele kleine opdrachten heb ik de deelname van Heemschut aan de Neder landse Restauratiebeurs 2013 voorbereid. Daarnaast heb ik de dossiers op de website 'gecheckt' op actualiteit en aanbevelingen gedaan hoe de communicatie door middel van dossiers naar buiten toe te verbete ren zijn. Als laatste heb ik een onderzoek gedaan naar Heemschut en samenwerkin gen met andere organisaties in het voeren van acties. Hierover heb ik een rapport geschreven met aanbevelingen. Wat heb je geleerd van je stage bij Heem schut? Tja, heel veel. Eigenlijk heb ik mij kunnen verdiepen in de erfgoedwereld. Hierover heb ik heb veel geleerd, van beleid tot burger participatie. Daarnaast heb ik mezelf hier goed kunnen ontwikkelen als persoon, qua interesses en communicatievaardigheden. Wat moet je nog doen om af te studeren? Over de periode bij Heemschut krijg ik een beoordeling. Naast het schrijven van een stageverslag over die periode, ben ik dus bezig met mijn scriptie. Deze zal in oktober af zijn en dan zal ik ook afstuderen. Weet je al wat je na je studie wil gaan doen? Na mijn studie ga ik werk zoeken. Na vier jaar gestudeerd te hebben, vind ik het voor lopig wel genoeg. In principe ben ik voor veel verschillende soorten werk beschik baar. Dat maakt het aan de ene kant mak kelijker en aan de andere kant ook moeilij ker. We zullen het zien. Graag wil ik van deze mogelijkheid ook gebruik maken om Heemschut te bedan ken voor mijn tijd hier en voor de leerzame en zeker ook gezellige maanden die ik hier mocht beleven. Behalve de medewerkers bedank ik ook de vele vrijwilligers die ik al dan niet gesproken heb voor het goede en belangrijke werk dat ze iedere dag namens Heemschut verrichten. En ik zeg: 'keep up the good work'l m

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2013 | | pagina 38