jlV*, ?ro) Circusdirecteur Oscar Carré liet in 1891 een mausoleum bouwen op de Amster damse begraafplaats Zorgvlied voor zijn bij een treinongeluk omgekomen vrouw Amalia Salamonski. In het mausoleum werden ook Oscar Carré zelf, zijn tweede vrouw Ada Gra- ham en zijn derde vrouw Edith Maud Adams bijgezet. Het mausoleum is ontworpen door het architectenduo Jan van Rossem (1854- 1918) en Willem Vuijk (1855-1918). Beide architecten ontwierpen in 1887 ook het Koninklijk Theater Carré aan de Amstel. Het ontwerp van het neoclassicistische gedenk teken is gebaseerd op de Romeinse tempel 'Maison Carré' in NTmes. Het rijksmonument is er anno 2013 slecht aan toe. Het vertoont op diverse plaatsen scheuren in het zandsteen. In de kozijnen zit houtrot. Een ander probleem vormt de over last van water. Met name in de grafkelder is dat goed zichtbaar: het pleisterwerk bladert af en de kisten staan op verhogingen om te voorkomen dat ze in het water komen te staan. Mede door publicitaire aandacht van Heem schut werd het monument in de jaren '80 al eerder van de ondergang gered. Tijdens het jubileumjaar van Koninklijk Theater Carré is de Stichting Mausoleum Oscar Carré een reddingsactie gestart. Er is 75.000 euro nodig voor de restauratie. Wilt u ook een financiële bijdrage leveren aan het herstel g van dit unieke monument? Stort dan uw bij- drage op rekening 1326.81.889 ten name 0 0 van Heemschut-Commissie Amsterdam onder vermelding van 'Oscar Carré'. september 2013 HEEMSCHUT 37

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2013 | | pagina 37