Waartoe Heemschut online is, En u straks ook?! Heemschut reikt erespelden uit Vereniging snieuws Els Arends NIEUWE LEDEN In het door Heemschut uitgevoerde onder zoek 'Inventarisatie deskundigheid van de Commissies en hun netwerken' wordt onder andere aangegeven, dat ledenwerving en -behoud van cruciaal belang zijn evenals het vergroten van de naamsbekendheid van Heemschut. Ook is het gebruik van nieuwsbronnen door de Heemschutvrijwilligers bekeken. Het blijkt dat van de online bronnen de web site het vaakst geraadpleegd wordt en dan vooral omdat men op zoek is naar nieuws. De social media worden nauwelijks of niet gebruikt. Daar staat tegenover dat de vrij willigers social media noemen als punt van persoonlijke ontwikkeling. En daarmee komen we op wat het voor u kan betekenen om online actief te zijn. Heemschut communiceert op allerlei manieren. De meest gewaardeerde manier is het ledentijdschrift dat iedere drie maan den verschijnt. Daarnaast verschijnt iedere drie maanden een Digitale Nieuwsbrief die leden naar wens per e-mail of uitgeprint toegestuurd krijgen. Hoe kunt u in de tus sentijd, op dagelijkse basis op de hoogte blijven? Dat kan via Twitter en Facebook. Inmiddels twittert niet alleen het Landelijk Bureau, maar ook diverse commissies heb ben een eigen twitteraccount om regionaal nieuws direct te delen. Op Facebook heeft Heemschut één pagina om nieuwsberich ten te delen vanuit alle commissies en daarnaast is er aandacht voor nieuws van collega-erfgoedorganisaties, agendatips en ander erfgoednieuws. Al het nieuws is direct beschikbaar. De digitale nieuwsbrief en het tijdschrift brengen verdiepende artikelen over de belangrijkste zaken. Wilt u al het Heemschut- en ander erfgoed- nieuws op uw digitale deurmat? En wilt u meewerken aan de naamsbekendheid van Heemschut door de berichten te delen met familie, vrienden en netwerk? Volg Heem schut dan op Twitter en Facebook! Els Arends verzorgt onder andere het face- bookaccount van Heemschut. Mail Els via pers@heemschut.nl m Tijdens de Algemene Vergadering van Leden op 21 juni reikte interim-voorzitter Evert de longh aan vier Heemschut-vrijwilligers de erespeld uit vanwege bijzondere verdien sten. De leden zijn Albert Snethlage van de commissie Zuid-Holland, Ton Gijsbers, onder andere betrokken bij het Eeuwfeest van Heemschut en de commissie Gelderland, Kees Verhaar, voormalig DB-lid en voorzit ter commissie Utrecht en Gustaaf Witsen Elias, oud-voorzitter commissie Friesland. Het bestuur van Heemschut dankt de leden voor hun langdurige inzet voor de vereniging en de erfgoedzorg in hun regio. Van links naar rechts Albert Snethlage, Evert de longh, Ton Gijsbers, Kees Verhaat- en Gustaaf Witsen Elias. Heemschut heet de volgende nieuwe leden van harte welkom: M. Triepels, Nederweert A. de Rooij, Bergen op Zoom St. t.b.v. het Franeker Stadsschoon, Franeker R. Berkvens, Asten Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur, Heverlee (B) M.F. Vuyk, Driebergen J. Brouwer, Hilversum A. van Stokkom, Nootdorp E. de Haan, Amsterdam D.C. van Veenendaal, Lepelstraat H. Hegeman, Oegstgeest W.A.M.M. Hoedjes, Maarssen J.A.M. van Rijn, Utrecht J. Hofstede, Utrecht K. Berentsen, Utrecht Museumadvies Els Thijssen, Amsterdam Firma Courtel, Utrecht L.J. Neale, 's-Gravenhage A. de Vries - Oosterveen, Breda H. v.d. Sand, Vlijmen R.J. Lodder, Bilthoven S.R. Dijkstra, Assen C. Daleboudt, Ossendrecht T. Fopma, Tholen J.T. Wolters, Bronkhorst K.J. Riedijk, Vlaardingen JongZeeuw Architecten bv, Herwijnen S.C.G. Kosterman, Almere R.J.A.H. van Workum, Berghem (B) L.B. Schennink, Wehl H.A. Wolters, Westervoort J.H.A.M. Groeneveldt, Oud Gastel L. Oldersma, Goutum F. van der Velden, Deventer J. de Wit, Veenendaal C. Steenwinkel, Alphen a/d Rijn J. Tjon, Amsterdam A. Boogaart wed. v.d. Does de Willebois, Bussum E. Gehring, Amsterdam J. Felsch, Amsterdam 32 HEEMSCHUT september 2013 Bent u nog geen lid van Heemschut? Of zoekt u een leuk cadeau-idee? Word dan lid of maak iemand uit uw vriendenkring lid. Als dank krijgt u Het Monumenten- boek (winkelwaarde 14,95) cadeau. Ga naar www.heem- schut.nl/doe-mee en meldt u aan.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2013 | | pagina 32