MoMa wil American Folk Art Museum slopen Buitenland 1 Erfgoedvereniging Heemschut heeft incidenteel contacten met buitenlandse erfgoedorganisaties, waaronder het Neighbourhood Preservation Centre (232 East llth Street), New York. Op http://www.change.org/petitions/ museum-of-modem -art-moma-do - not-demoiish-the-american-foik-art- museum-building kunt U een petitie ondertekenen tegen de sioop van het gebouw. Op http://en.wikipedia.org/wiki/Histo- ric_preservation_in_New_York vindt u informatie over erfgoedbescherming in New York. plannen van het MoMa als verraad. 'Als een ontwikkelaar een klein pandje wil slopen om een glazen doos neer te zetten is dat al erg, maar hier is een naastgelegen museum de aanstichter', aldus de New York magazine. De architecten van het voormalige Folk Art Museum, Tod Williams en Billie Tiens, uitten hun spijt dat het gebouw geen onderdeel werd van de collectie van het MoMa. Of het de nieuwbouwarchitecten gaat luk ken het gebouw te behouden valt te bezien. Het smalle pand aan de 53e straat heeft een gesloten, maar sculpturaal karakter. De voorgevel met brons gekleurde platen sluit niet aan bij de glazen uitstraling van de rest van het museum. Binnen hebben verschil lende vloerniveaus, de breedte van het pand en de uitstraling met gewassen grintbeton effect op de beleving. Geheel anders dan hoe het MoMa zich presenteert, met glas, een tuin en grote binnenruimten. Vandaar dat de oproep van de architecten van het Folk Art Museum om het gebouw onderdeel uit te laten maken van de collectie van het MoMa, geen gek idee is. Misschien zou de eerste tentoonstelling er bovendien gewijd kunnen worden aan de controverse tussen ontwikkelaars en erfgoedliefhebbers die zich, net als in Nederland, vanaf de jaren '60 intensief bezig houden met de strijd om de ruimtelijke ordening in één van de meest bijzondere steden van de Verenigde Staten. terug te komen. 'Alle opties liggen open', zo moest het bestuur van het MoMa terug komen op haar schreden. Aan het archi tectenbureau Diller Scofidio Renfro, dat voor dit deel van de uitbreiding de opdracht kreeg van het kunstmuseum, is het nu om te bepalen of en zo ja hoe het museumge bouw in de nieuwbouwplannen geïntegreerd kan worden. Met deze toezegging in de New York-Times probeerde Jerry I. Speyer, pro jectontwikkelaar en voorzitter van de Raad van bestuur van het MoMa, de critici gerust te stellen. Architecten, waaronder internationale beroemdheden als Richard Meyeren Robert A.M. Stern, uitten hun ongenoegen via de Architectural League, een particuliere orga nisatie die op komt voor de belangen van ontwerpers. Critici bestempelden de sloop- Karel Loeff New York - Geopend in 2001 en nu al erfgoed? In Manhattan is het mogelijk. De pijlen richten zich op het Museum of Modern Art (MoMa), een van de meest prestigieuze musea voor moderne kunst ter wereld. Het museum is de buurman van het voormalige American Folk Art Museum aan de 538 straat. Het MoMa heeft grootse plannen om uit te brei den, onder meer met een woontoren naar ontwerp van de Franse architect Jean Nouvel, waarin nieuwe expositie ruimten worden ondergebracht. Het is echter pas na felle kritiek van archi tecten, critici én monumentenorganisaties dat het MoMa nu op haar eerste idee lijkt 30 HEEMSCHUT september 2013

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2013 | | pagina 30