Erfgoednieuws De meest bedreigde erfgoederen in Europa Europa Nostra vierde in juni 2013 haar vijftigjarig bestaan tijdens een congres in het Griekse Athene. Bond Heemschut feliciteert onze Europese zusterorganisatie Europa Nostra met dit jubileum. Gedurende haar hele bestaan zet de vereniging zich in voor het creëren van draagvlak voor het behoud van cultureel erfgoed bij politiek en burgers in Europa. De prestigieuze Europa Nostra Award is inmiddels aan veel mooi gerestaureerde projecten toegekend. EUROPA NOSTRA 50 jaar Een van de nieuwe acties van Europa Nostra is de bekendmaking van de lijst van 'zeven meest bedreigde erfgoederen'. Dit project kwam tot stand samen met het instituut van de Europese Investeringsbank. Doel is om aandacht te vragen voor het meest bedreigde culturele en natuurlijk erfgoed in Europa en mogelijke duurzame oplossingen te vinden om dit erfgoed te redden. Bond Heemschut nomineerde het Badpaviljoen te Hindeloopen voor deze lijst. Uit alle inzendingen van nationale organisa ties heeft de jury aan de vooravond van het congres in Athene zeven erfgoederen geko zen, die volgens hen het meest bedreigd zijn en vanwege hun bijzondere waarde gered zouden moeten worden. Het betreft het Romeinse Amfitheater van Durrës in Albanië, de bufferzone in het historische centrum van de gesplitste stad Nicosia op Cyprus, de fortificaties van Vauban in het Franse Brianpon, het Renaissance kloos ter van San Benedetto Po in Italië, het 15e eeuwse klooster in Setübal in Portugal, het historische mijnbouwlandschap van Rosia Montana in Roemenië en de Armeense Sint-Joriskerk in het Turkse Mardin. Na de zomer zal voor elk van de zeven erf goederen een reddingsplan worden opge steld in samenspraak met de nationale partnerorganisaties van Europa Nostra. Specialisten zullen worden ingehuurd om te helpen bij het vinden van de noodzakelijke fondsen of leningen en adviseren bij de res tauratie. U kunt de zeven sites ook via een filmpje op Youtube bekijken. http://www.youtube. com/watch?v= CZvJmXJfruo&feature=pla yerembedded m Al eerder heeft Bond Heemschut in Nederland een top-10 meest bedreigd erfgoed gepresenteerd. Heemschut zou graag van u willen weten wat u zelf een bedreigd object vindt. U kunt uw reactie sturen naar redactie@heemschut.nl Roman Amphitheatre in Durres - ALBANIA EUROPA NOSTRA Armenian Church ofSt. George in Mardin - TURKEY Bufferzone in the Historie Centre of Nicosia - CYPRUS MOST ENDANGERED Historie Mining Landscape of Rosia Montana ROMANIA Tijdens het congres in Athene werden de zeven meest bedreigde erfgoederen gepresenteerd. september 2013 HEEMSCHUT 29

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2013 | | pagina 29