Nieuwe monumentenserie op TV Hooggeëerd publiek! i nationaal I monumenten l congres 2013 Erfgoednieuws BNG Bank Erfgoedprijs 2013 Op 3 september om 20.25 uur is op Neder land 2 een nieuwe serie over monumenten gestart. In het programma Max Monumen taal maken kijkers onder leiding van Huub Stapel wekelijks kennis met een tweetal monumentale panden. Onderdelen van waardevolle gebouwen dreigen zonder de juiste expertise en benodigde middelen verloren te gaan, maar verdienen uit cul tuurhistorisch oogpunt behouden te blijven. Dankzij de financiële steun van de BankGiro Loterij kunnen waardevolle elementen van deze panden worden gerestaureerd. Het levert een spannende zoektocht op naar de historie en de juiste manier van restaureren van voorwerpen en onderdelen als glas-in- loodramen, interieurs, meubelen, uurwer ken en tuinhuisjes. Burgers, boeren en buitenlui, iedereen houdt van Monumenten. Tot nu toe was die sympathie voldoende om aandachtdraag vlak en uiteindelijk ook middelen en beleid voor de instandhouding van monumenten te waarborgen. Aan deze comfortabele situatie lijkt nu een einde te komen, leder een in de sector wordt de komende jaren uitgedaagd om andere paden in te slaan, nieuwe fans te vinden en nieuw draagvlak te ontwikkelen (en vast te houden). Daar bij ontkomen we er niet aan om kritische vragen te stellen: welke betekenis hebben monumenten in onze maatschappij? Ken nen we ons publiek, spreken we hun taal wel voldoende? Na het grote succes van de eerste editie in 2012, met meer dan 600 deelnemers, vindt het tweede Nationaal Monumentencongres dit jaar plaats in de Koepelhal (spoorzone) te Tilburg. Het congres vind plaat op don derdag 14 november. Voor programma informatie en het be stellen van toegangskaarten surft u naar www.monumentencongres.nl m 28 HEEMSCHUT september 2013 O co E CD CD X O Maar liefst twintig gemeenten dingen mee naar de BNG Bank Erfgoedprijs 2013. De gemeente met het beste beleid op het gebied van cultureel erfgoed kan deze nationale prijs van 25.000 in de wacht slepen. Het motto van de BNG Bank Erfgoedprijs 2013 van organisatoren Kunsten '92 en hoofdsponsor BNG Cultuurfonds luidt: 'Het gaat er niet om hoeveel erfgoed je als gemeente hebt, maar om wat je ermee doet!'. De BNG Bank Erf goedprijs wordt dit jaar voor de vierde keer uitgereikt, en wel op 31 okto ber aanstaande. Eerdere winnaars zijn de gemeenten Dordrecht (ZH), Westerveld (Dr) en Schiedam (ZH). Karei Loeff is één van de juryleden. De gemeenten die zich gekandideerd hebben zijn Aalten, Beemster, Bergen op Zoom, Boxmeer, 's-Hertogenbosch, Ede, Goes, Hillegom, Kampen, Leiden, Midden-Delfland, Nijmegen, Noord oostpolder, Schoonhoven, Terneuzen, Terschelling, Urk, Westland, Wijdeme- ren en Winterswijk. Meer informatie op: www.bngerfgoedprijs.nl m De spoorzone met de koepelhal. Patrick Brugman zoekt naar de juiste stof voor een meubel in kasteel de Haar.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2013 | | pagina 28