W 4 Speurtocht Rechtbank ipüa gr-;' Hf HW Kroonluchter over het algemeen zorgvuldig om met monu menten. Natuurlijk zijn er ook zorgen. Zo dreigde het mis te gaan met de synagoge in de Dieserstraat, vertelt Dorhout: 'Er waren plannen om die te slopen, ik denk zo'n 25 jaar geleden. Ver voor ik in het bestuur van Heemschut Gelderland kwam in ieder geval, dat was in 2008. Destijds heeft Heemschut de sloop weten te voorkomen, vooral Wiete Hopperus Buma en Rob Lureman hebben zich er sterk voor gemaakt. Nu zijn er elke zaterdag weer diensten in het gebouw.' Even verderop, bij de Rijkenhage en de Armenhage, zijn schoolkinderen bezig met een speurtocht naar historische gebouwen, gevel versieringen en uithangborden. 'Om hun stad beter te leren kennen,' vertelt hun juf. Dorhout vindt het een uitstekend idee: 'Zoiets kan Heemschut ook doen en dan voor alle scholen in Zutphen. Leuke klus, daar zou ik best aan willen meewerken.' Zoals ze veel van haar werk voor Heemschut met plezier doet: 'De sfeer in de Commis sie Gelderland is uitstekend, al mis ik Roel Veelders en Henk Swaagstra wel. Met die twee en ook met Hielke Rodenburg heb ben we vier fietstochten georganiseerd in het kader van het Eeuwfeest. Roel en Henk zijn sindsdien helaas overleden. We hebben uitstekende vervangers gevonden, daar niet van, maar ik wil de namen van die twee toch graag noemen.' Het is een droevige kant aan wat verder zinvol en plezierig vrijwilligerswerk is: 'Laten we dat zo houden. De laatste tijd is er wat mij betreft te veel gedoe geweest bij Heem schut, onder andere over de financiën en de factsheets. Ik realiseer me dat vrijwilli gerswerk niet vrijblijvend is, maar we mogen wel wat zuiniger zijn op onze vrijwilligers. Ik vind het bovendien jammer dat het blad minder vaak uitkomt, dat is een belangrijke bindende factor en moet dat blijven.' We lopen door naar de kort geleden ver bouwde rechtbank. Daar zijn zorgen over, restauratie r®8S EERSTE STEE! HEftAMS: Of.' 574.5 7>0 0P. JOZEÏ IÜ-' 55» DïN nriti De synagoge in de Dieserstraat werd gered door Heemschut. vertelt Dorhout: 'Er staan reorganisaties op stapel bij Justitie en het lijkt er soms zelfs op, dat de rechtbank uit Zutphen zal verdwij nen. We gaan in de gaten houden wat er met het gebouw gebeurt, want leegstand bete kent vaak verpaupering.' Die verpaupering is al begonnen bij een leegstaand pand waar een ROC in heeft gezeten. De tuin is verwaar loosd en het schilderwerk begint af te blad deren. Tegen de gevel zijn aardige mozaïekjes aangebracht. Dorhout: 'De moeite waard om te bewaren, we houden het in de gaten.' Op de 's Gravenhof, niet ver van het oudst bekende huis van Nederland, loopt ze naar de Schelpengrot: 'Een lievelingsplek van me, die trouwens wel aan onderhoud toe is. Hty-y tt fyj. Geertruud Dorhout. De rest van het plein ligt er gelukkig goed bij.' Voor de Broederenkerk waar tegen woordig onder andere de bibliotheek is gevestigd, bestaan verbouwingsplannen. Er kunnen zich ook andere organisaties gaan vestigen: 'De plannen veranderen voortdu rend, afwachten wat het gaat opleveren. Ook hier houden we de vinger aan de pols.' Voor ze verder loopt groet ze opnieuw een bekende. Bij het station aangekomen wijst ze op de kroonluchter: 'Een echte kroon luchter, waar vind je dat nog op een Neder lands station?' Daarna wandelt ze terug naar huis, waar in de gang een stapeltje folders van Heemschut Gelderland ligt: 'Je moet iets hebben om uit te delen.' De folder somt een paar successen uit het verleden op: 'Kunt u zich Gelderland voorstellen zonder Radiozender Kootwijk, de 'kathedraal' van de Veluwe? Winterswijk zonder de Tricotfa- briek? Landgoed het Regelink in Hengelo (Gld) zonder de honderd jaar oude bomen laan? Dankzij Heemschut staan ze er nog.' Ze deelde de folder uit toen ze samen met Joosje van Dam voor Heemschut tijdens de Open Monumentendagen in de Burger zaal van het stadhuis stond: 'We zijn voor de kraam gaan staan, je moet de mensen rechtstreeks aanspreken. Dat heeft succes gehad, we hebben aardig wat leden bij kun nen schrijven.' september 2013 HEEMSCHUT 27

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2013 | | pagina 27