Donatus verzekert al 160 jaar bijzondere gebouwen Het is bijzonder zeilen op de golven van de geschiedenis. Wat meer Karei Loeff dan 160 jaar geleden begon als een 'onderlinge' voor rooms-katholieke kerken, zou zonder een nieuwe koers gedoemd zijn te krimpen. Door een inventieve aanpak groeide Donatus de laatste jaren uit tot dé monumentenverzekeraar van Nederland. Een gesprek met Alphons van der Voorn en Simon Kadijk, directieleden van een betrokken verzekeraar. Stil staan bij risico's loont 'Hedendaagse beschermheiligen', zo wer den we door een journalist vorig jaar bestempeld. Alphons van der Voorn en Simon Kadijk zetelen in Rosmalen in een modern kantoorpand met een klassieke uitstraling, dat vol hangt met herinnerin gen. 'Dit zijn portretten van de oprichter, Deken Hofman en zijn opvolgers, allen priester-directeuren. In 1852 besloten de vicarissen (voorlopers van de bisschoppen) tot de oprichting van een onderling waar borgfonds, omdat na het herstel van de bis schoppelijke hiërarchie in 1853 een groot aantal nieuwe kerkgebouwen gebouwd zou gaan worden.' Deze kerkgebouwen zijn nu voor een groot deel beschermd monument. Ze vormen de kern van de portefeuille van verzekerde gebouwen. Van der Voorn is net zo trots op de gebouwen die ze verzeke ren als op de eigen historie: 'We zijn de op zeven na oudste coöperatieve organisatie van Nederland. Net zoals je in de bankwe reld hebt gezien, leek er geen toekomst voor deze organisatievorm. Alle aandacht ging immers naar aandeelhouderswaarde en winststreven. Maar we zijn blij dat we - met behoud van onze missie, kernwaarden en traditionele doelgroepen - een nieuwe weg hebben ingeslagen. Daarmee zijn we uniek en onderscheiden we ons van de doorsnee verzekeraar'. Kadijk en Van der Voorn zijn 'pas' de vierde generatie 'leken-directeuren' van Donatus. De veranderingen bij de verzekeraar ver liepen geleidelijk, maar in lijn met de oor- De brand op 5 februari verwoestte de kerk van Nes op Ameland. 24 HEEMSCHUT september 2013

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2013 | | pagina 24