De gebroeders G. en H. Salomonson, fabri kanten uit Almelo, vestigden in de 19de eeuw in Zeeland diverse calicotweverijen. Deze produceerden ongebleekte witkatoe- nen stoffen, vooral voor Nederlandse Indië. De naam calicot is afgeleid van de Indiase plaats Calcutta. Crisis in de landbouw, die leidde tot goedkope arbeidskrachten en de directe toegang tot zee, maakten Zeeland een goede vestigingslocatie. Van de calicot weverijen is alleen die in Zierikzee uit 1840 gedeeltelijk gespaard gebleven. Het pand betreft een omgebouwd cholerahospitaal uit de 18de eeuw, gebouwd in LodewijkXIVe stijl. Salomonson verplaatste de hoofdingang en voorzag het gebouw van een verzwaarde verdieping voor de weefmachines. De agent van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) Campbell legde in september 1840 de eerste steen voor de weverij. In 2006 kreeg woningcorporatie Zeeuwland een sloopvergunning ten behoeve van nieuw bouw. Heemschut maakte bezwaar en pleitte voor minimaal behoud van de voorgevel en deurpartij. Onderzoek leidde tot de conclu sie dat er een zeer zeldzame kapconstruc tie aanwezig is. De drie houten Emyspanten bestaan uit boogconstructies van zes losse elementen, die bij elkaar gehouden worden door smeedijzeren verbindingen. Het is de enige plaats in Nederland waar deze van oor sprong Franse spanten zijn toegepast. Uiteindelijk werd het pand gerestaureerd en herbestemd als foyer van het nieuwe cultu reel centrum met bioscoopzaal FiZi. Om zicht te krijgen op de bijzondere kapconstructie is de verdiepingsvloer verwijderd. De deurpartij van het 18de-eeuwse hospitaal bleef gehand haafd, evenals de indeling aan de voorzijde. De voordeur kreeg een glazen invulling om voldoende licht in de foyer te krijgen. Hoewel Heemschut dat betreurt, is het pand gelukkig wel gered. In oktober 2012 werd het com plex opgeleverd en daarmee is een zeldzaam industrieel monument behouden.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2013 | | pagina 22