Gastcolumn Edith den Hartigh Een machtige prachtige Open Monumentendag De 27ste Open Monumentendag staat voor de deur. Met man en macht is er gewerkt aan Macht Pracht, het thema van 2013. Overal in het land zijn door de gemeentelijke comités de meest prachtige programma's gemaakt, waar de monu mentenliefhebber in het weekend van 14 en 15 september weer volop van kan genieten. Waarom hebben we gekozen voor het thema Macht Pracht, en wat willen we ermee bereiken? We hebben voor Macht Pracht gekozen vanwege de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden en de viering van de Vrede van Utrecht in 2013. Bij deze laatste viering wordt stil gestaan bij het feit dat driehonderd jaar geleden na een reeks van Europese oorlogen een einde kwam aan de oorlogs situatie aan de onderhandelingstafel in plaats van op het slagveld en het begrip diplomatie zijn intrede deed. Naast genoemde aanleidingen voor de themakeuze Macht Pracht, bieden onderwerpen als economische macht, politieke -, rechte lijke - en geestelijke macht ons en de comités een middel om onze boodschap op een andere manier te vertellen. Een andere invalshoek om verhalen van monumen ten onder de aandacht te brengen en mensen bewust te maken van de betekenis van monumenten en het belang van hun behoud. Gebouwen die we onder het thema scharen zijn gebouwen waar pracht een uiting is van macht, zoals paleizen, buitenplaatsen, kastelen en grachtenpanden, maar ook kerken en gebouwen van rechtspraak en openbaar bestuur. We zijn ervan overtuigd dat ook deze 27ste editie van de Open Monumentendag met dit thema weer een groot succes wordt. Regelmatig wordt ons gevraagd of het concept van de Open Monumentendag crisisbestendig is of dat vanwege andere redenen het concept van de Open Monu mentendag bijstelling behoeft. Daarop zeg ik 'ja', de Open Monumentendag is crisisbestendig en 'nee' het concept behoeft geen bijstelling, het staat immers als een huis. Kijk naar de aantallen, gemiddeld komen er ongeveer 900.000 bezoekers en gaan er circa 3.500 monumenten open. De kracht zit hem vooral in mensen, in de vrijwilligers en in mindere mate in geld. De investering is vooral tijd, tijd om al die mooie programma's te maken, al die rondleidingen en tentoonstellingen te verzor gen. Dit wordt gedaan vanuit een grote liefde voor monumenten. De Open Monu mentendag is een Europese aangelegenheid, onder de noemer European Heritage Days. Ook in andere landen is gebleken dat de formule zo sterk is dat het nogjaren mee kan. Dit staat los van ontwikkelingen op het gebied van communicatie en publieksbereik. Daar gaan we natuurlijk, samen met de comités, in mee. Vanuit het Korenmetershuis waar we, tot ons grote genoegen samen met Heem schut gevestigd zijn, wil ik iedereen een machtige prachtige Open Monumenten dag wensen! Directeur Stichting Open Monumentendag september 2013 HEEMSCHUT 21

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2013 | | pagina 21