ARCHEO www.leeseenswatanders.nl magazine De redactie van Archeologie Magazine schrijft over archeologie dichtbij en ver van huis, over vondsten uit het verre en nabije verleden. De artikelen zijn rijk geïllustreerd, in kleur. Archeologie Magazine verschijnt zes keer per jaar. cypnSITIES - REIZEN «SCHimK.S - CULTOM - EXPOSITIES JA, ik neem een jaarabonnement op Archeologie Magazine (6 nrs) voor€ 25,- i.p.v.C 41,70 JA, ik neem een proefabonnement op Archeologie Magazine (2 nrs) voor€ 9,50 i.p.v.C 13,80 (In de losse verkoop kost Archeologie Magazine 6,95) Stuur deze bon in een envelop naar: Archeologie Magazine Antwoo rdn umme r 7086 3700TB Zeist Nederland (Vanuit Nederland kan dit zonder postzegel.) Ofsurfnaarwww.archeologieonline.nl MIJN GEGEVENS Woonplaats Proefabonnementen lopen automatisch af. Voorjaarabonnementen geldt dat opzegging schriftelijk dient te geschieden uiterlijk 2 maanden voor afloop van de abonnementsperiode. Cadeaujaarabonnementen (zie www.archeologieonline.nl) lopen wel automatisch af. De prijzen voorde jaarabonnementen zijn introductieprijzen en gelden alleen het eerste jaar. .Nederland-Archeologie i Het raadsel van de mlddeleei it verloren ging 1 Montenegro - 1 (..tanDan,,s S Special Lissabon van Delft Italië Egypte/Leiden

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2013 | | pagina 20