f Heemschut actief Limburg Moet fontein Beljon verdwijnen? Herbestemde watertoren is gemeen telijk monument! Zeeland Friesland NOORD-BRABANT TILBURG - Tilburg ging eind jaren vijftig mee in de vaart der volkeren om een moderne stad te worden. Voor het gebied rond het Paleis raadhuis en de Heikese kerk werd door bur gemeester Becht architectenbureau Van den Broek en Bakema ingeschakeld. Een city- ring (onder andere de Schouwburgring) werd gerealiseerd, waardoor veel Tilburgs erfgoed moest sneuve len. Maar Tilburg kreeg er ook wat voor terug: gebouwen die intussen ook al weer een monumentale status heb ben bereikt. De Tilburgse Projectgroep Naoorlogs Erfgoed, waar ook Pleem- schut Noord-Brabant deel van uitmaakt, heeft een Top 40 van belangrijk naoorlogs erfgoed opgesteld. De fon tein op het Willemsplein/Stadhuisplein maakt daar deel van uit, maar deze moet mogelijk verdwijnen. De bijzondere fontein oogt met zijn in kunstzinnige vorm gestapelde betonplaten nog steeds modem. Het ontwerp is van de hand van kunstenaar Joop Beljon, die ook de twee bijbehorende bushokjes ontwierp. Beljon was naast kunstenaar tevens directeur van de Noord Holland Flevolan Zuid Holland Utrecht Gelderland Noord Brabant kunstacademie in Den Plaag. De werkgroep is tegen het plan dat deze fontein plaats moet maken voor een 'parkje en trouwlaantje'. Miriam van den Dries V ZUID-HOLLAND PIAZERSWOUDE - Er zijn gelukkig vele waterto rens in Nederland herbestemd, maar de water toren aan de Rijndijk in Plazerswoude behoort zeker tot de top. Nadat het gebouw van de provinciale monumentlijst werd geschrapt is het nu door de gemeente Rijnwoude aange wezen als gemeentelijk monument. De archi tectuurhistorische waarde van de watertoren is de industriële bouwtechniek; het is de enige watertoren in Zuid-Holland met de combinatie van een open betonskelet voor de onderbouw en een traditionele bakstenen bovenbouw. Tevens versterkt de directe omgeving met het nabijgelegen water de waarde van de waterto ren. In 1999 begon een grondige verbouwing tot kantoorruimte welke in 2003 gereed was. Bij deze verbouwing zijn, door de aangebrachte hedendaagse elementen uit te voeren in mate rialen zoals roestvrij staal, glas, natuursteen en titanium, het industriële karakter en het oor spronkelijke torentrans behouden gebleven. Wij van Pleemschut Zuid-Holland zijn zeer tevreden dat de gemeente Rijnwoude deze geslaagde herbestemming van bescherming voorziet. Conny Steenwinkel iPUOBS 18 HEEMSCHUT september 2013

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2013 | | pagina 18