Aan de rand van Joure ligt het park Heremastate. De familie Vegelin van Claerbergen, die de state en het omvangrijke park van 1679 tot 1940 in bezit had, drukte eeuwenlang haar stempel op de ontwikkelingsgeschiedenis van het monument. Het historische verhaal van Heremastate omvat echter meer dan alleen een eigendomsgeschiedenis. Van formele contouren naar land schappelijke vormen Park Heremastate, de historie verdient herstel Els van der Laan en Willemieke Ottens Het verhaal van de ontwikkeling omvat de ontwikkeling van het park en de veranderde relatie tot het dorp. Bovenal vertelt het over de toonaangevende landmeters, architecten en landschapsarchitecten die in verschil lende fasen werkzaam zijn geweest aan het park en huis. Een uitgebreide collectie kaartmateriaal, schilderijen, schetsen en beschrijvingen van werkzaamheden maakt het mogelijk om de rijke geschiedenis van Heremastate te reconstrueren. De geschiedenis van de Heremastate begint in de eerste helft van de zestiende eeuw, wanneer een state op de plek van een verde digingsschans werd gebouwd. In 1679 kwam de state in bezit van de familie Vegelin van Claerbergen. In de periode van 1680 tot 1735 werd rond het huis een grootschalig formeel park aangelegd. Opvallende elementen uit deze aanleg zijn het omvangrijke grand canal, de lange oprijlaan, de positie van het huis en de hoge berg, waarvan de hellingen volgens de barokke vormentaal werden beplant. Het huis zelf, dat volledig werd vernieuwd, ligt aan de oostzijde van het park gepositioneerd en kijkt uit op de spiegelvijver. Hierdoor ontstond een tweedeling in het park, met enerzijds het huis en de vijver en anderzijds, gescheiden door de oprijlaan, de tuin met berg en omlig gende gronden. Dankzij de bewaard gebleven plattegronden van landmeter en ontwerper Willem Loré (1679-1744) kan een gedetailleerd beeld gevormd worden van het ontwerp. Het park met de indrukwekkende for mele aanleg werd in de negentiende eeuw getransformeerd tot een romantische land schappelijke aanleg. Binnen het formele ontwerp werden allereerst padenstructuren in de vroege landschapsstijl ingepast. Bij zonder zijn de kleine schetsjes, die hiervan een prachtig beeld geven. Een volledige wij ziging in landschapsstijl vond plaats vanaf 1832. Dankzij dagboekbeschrijvingen van boomkwekerij Wybren Krijns (gelegen op nabijgelegen gronden) kan een uniek beeld geschetst worden van de werkzaamhe den en invloed van landschapsarchitect L.P. Roodbaard (1782-1851). Roodbaard r- I I I I 11 Zicht op de formele aanleg, schilderij uit ca. 1710. 12 HEEMSCHUT september 2013

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2013 | | pagina 12