Met Heemschut langs de AMSTERDAMSE SCHOOL Erfgoedexcursie mm \m i;tt> i m\ ifH fSJÈ yi® ZONDAG 27 JANUARI 2013 Vanwege het succes van de vorige excursie heb ben we besloten de excursie naar de Amster damse School in Amsterdam te herhalen. Vanaf de jaren '10 van de vorige eeuw ontstond in Amsterdam een expressieve stroming in de architectuur die gedurende de twee decennia daarna beeldbepalend werd voor de stad. De Amsterdamse School kenmerkt zich door uit bundige composities van baksteen, vele versie ringen, aandacht voor symboliek en zorgvuldig uitgekozen materialen. Er was aandacht voor het totale beeld en integratie van architectuur, kunst en ambacht, waardoor naast het exterieur ook aan het interieur, meubilair en beeldhouwwerk gewerkt werd. Rond 1920 kwam de stijl tot haar hoogtepunt toen architecten zich, gedreven door socialistische idealen, stortten op het ver beteren van arbeiderswoningen. De excursie neemt u mee langs de twee uiter sten van hetgeen de stijl te bieden heeft. Het Scheepvaarthuis van Joan van der Mey vormt naast het startpunt tevens het toppunt van de stroming op het gebied van decoratieve uitspat tingen en samenwerking tussen verschillende ontwerpers. Het Schip van Michel de Klerk is het Het Schip aan de Zaanstraat. meest karakteristieke voorbeeld van hoe de stijl werd ingezet als middel voor de verheffing van de arbeidersklasse. Programma 10:30-11:00 Verzamelen in het Scheepvaarthuis (met koffie) 11:00-12:30 Rondleiding door het Scheepvaarthuis 12:30-13:30 Met de bus naar Museum Het Schip 13:15 -14:15 Lunch bij Museum Het Schip 14:15 -15:45 Rondleiding bij Het Schip 16:00 Einde Aanmelden (maximaal 20 personen) Aanmelden voor deze excursie kan via de web site www.heemschut.nl, maar ook telefonisch bij de heer Sebas Baggelaar 06-41 77 86 66. Kosten voor de rondleiding bedragen €29,95 voor leden van Heemschut of €34,95 voor niet leden. Dit is inclusief de lunch, toegang tot het museum en koffie bij de ontvangst. Niet inbe grepen is het openbaar vervoer. Let op: Uw aanmelding is pas definitief nadat u na aanmelding een bevestiging heeft ont vangen. Pas daarna kunt u het verschuldigde geld overmaken op rekening 1326.81.889 t.n.v. Heemschut Cie. Amsterdam o.v.v. Excursie Amsterdamse School.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2012 | | pagina 40