Herinrichting veenkoloniën voltooid 30 Stichting Apeldoornse Monumenten 33 Gevelreiniging betekent gevaar 35 Henk en Henkfonds biedt Heemschut kansen 39 eRFCoeDveRenicinc HEEMSCHUT INHOUD 400 jaar Grachtengordel - Erasmusprijswinnaar Jaap Evert Abrahamse over Nederlands meest unieke stadsuitbreiding. Kanjersubsidie voor monument en bouwsector lichtpunt - zorg over schrappen gemeentelijke budgetten. Aangepaste nieuwbouw van Het Maereltje in René Dessing, voorzitter van het Jaar van de Domburg. Historische Buitenplaats 2012. Omslag (Foto: Shutterstock): De Amsterdamse Prinsengracht in de winter. En verder: Heemschut actief 15 Gastcolumn Heen Montijn 21 Vrijwilliger op stap 26 Erfgoednieuws 28 Verenigingsnieuws 32 Erfgoedexcursie 40 Voordeel als Heemschutter 41 Voor u ligt het vernieuwde Heemschut. Vanuit een lange traditie - sinds 1924! - maken we als vereniging een zelfstandig tijdschrift. Die traditie zetten we ondanks moeilijke tijden voort. Ook volgend jaar ontvangt u vier keer per jaar onze uitgave. Behalve de vormgeving, met meer nadruk op kwalitatief hoogstaande fotografie, hebben we ook de inhoudelijke opzet ver nieuwd. Als vereniging voor het behoud en de bescherming van cultuurmonumen ten, werkend met én dankzij vrijwilligers, is de erfgoedvereniging Bond Heemschut dé organisatie om betrokken te zijn vanuit het particulier initiatief. Een vereniging met meningen over ruimtelijke ontwikkelin gen, over beschermen en behouden, over restaureren en herbestemmen, een vereni ging die samenwerking op landelijk niveau en inzet ter ondersteuning van plaatselijk initiatief zoekt. Dat geluid laten we in het vernieuwde tijdschrift Heemschut nadruk kelijker dan voorheen horen. Maar niet alleen in tekst, ook in beeld krijgt u de mensen achter de schermen te zien. Mensen die zich vaak belangeloos vanuit hun bevlogenheid keer op keer inzetten op lobby en publiciteit. De Heemschutter kenmerkt zich door belangstelling, betrok kenheid en inzet. Ik hoop van harte dat ook u zich in het vernieuwde Heemschut her kent. Niet voor niets hanteren we vanaf nu de slogan Heemschut: voor de betrokken erfgoedliefhebber! Karei Loeff, directeur december 2012 HEEMSCHUT 3

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2012 | | pagina 3