HENK EN HENKfonds biedt Heemschut kansen Karei Loeff De restauratie van de Vanghentoren in Harder wijk door Henk Molenaar en zijn partner Henk Roozeboom leidde uiteindelijk tot het instellen van het Henk en Henkfonds. Dit fonds is het eerste zogenaamde 'Fonds op Naam' voor de erfgoedvereniging Bond Heemschut. Een bij zonder gebaar, dat Heemschut nieuwe moge lijkheden biedt. Het was in de jaren '80 dat Henk Molenaar voor het eerst hoorde van Heemschut. 'Bij het 75-jarig jubileum van de vereniging werden mijn part ner en ik verrast door een prijs voor de beste restauratie in de provincie Gelderland. Wij had den een aantal jaren daarvoor de middeleeuwse Vanghentoren gekocht. Een uniek bouwwerk in de Harderwijkse historische binnenstad. De toren, een voormalige stadspoort, was compleet verwaarloosd. Bovendien wilde de gemeente Harderwijk, die toen nog geen enkel respect had voor historische bouwwerken, aan de ach terzijde van ons pand een parkeerplaats aanleg gen. Gelukkig is mede dankzij de inzet van vele burgers en Heemschut die parkeerplaats er nooit gekomen. Wij hebben met veel zorg en liefde de toren gerestaureerd. Het is een plaatje gewor den. We wilden er eigenlijk nooit meer weg. In de onderdoorgang van de poort heb ikjarenlang een galerie gehad.' Henk's partner was zeer te spreken over de doelstelling van de erfgoedver eniging Bond Heemschut. Reden dat, na diens overlijden, Henk Molenaar besloot aan zijn wens om Heemschut te begunstigen gehoortegeven. Aanvankelijk bestemde hij de toren bij legaat aan Heemschut. In 2010 diende zich echter de moge lijkheid aan de toren te verkopen aan een goede partij en verhuisde Henk Molenaar zelf naar een appartement. De hiermee vrijgekomen mid delen worden sindsdien, conform de wens van zijn partner, bij notariële akte geschonken aan de vereniging Heemschut. Heemschut betaalt over de schenking geen belasting en ook voor Henk Molenaar biedt de schenking fiscaal voor deel. Per jaar komt er hierdoor gedurende een langere periode een mooi bedrag beschikbaar. In de notariële akte van dit fonds op naam is vast gelegd dat de schenker Henk Molenaar jaarlijks betrokken is bij de keuze van de bestedingen. Heemschut kan op deze wijze mooie nuttige dingen doen. 'Het is plezierig op deze manier op de hoogte te zijn van wat er met de schenking gebeurt. Het leuke is dat ik zelf het resultaat kan zien. De band met de vereniging Heemschut wordt daardoor versterkt'. Zo kon er in 2011 een nieuw computersysteem worden aangeschaft, waarvoor anders geen geld in de begroting beschikbaar was. Een ander deel van de bijdrage is besteed aan het wegwerken van achterstallig onderhoud aan het Korenmetershuis. Voor de toekomst zijn er nog voldoende wensen. De Vanghentoren in Harderwijk. december 2012 HEEMSCHUT 39 Henk Molenaar

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2012 | | pagina 39