Jaar van de Boerderij Middenweg 196, Middenbeemster Het Jaar 2013 staat in het teken van het Jaar van de Boerderij. De Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland komt 10 jaar na het succesvolle Jaar van de Boerderij 2003 met dit initiatief. Erf goedorganisaties waaronder Heemschut heb ben nog steeds grote zorg over de achter uitgang van het historische erfgoed van het landelijk gebied. Teveel boerderijen verdwijnen, terwijl ze zo'n belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het landschap en de regionale identiteit. De huidige financiële en economische crisis vraagt om nieuwe oplossingen, maar biedt ook nieuwe kansen. Kijk voor meer informatie over het themajaar op www. boerderij2013.nl Boerderij de Eenhoorn staat midden in het Werelderfgoed de Beemster, dat dit jaar 400 jaar geleden werd aangelegd. Boerderij De Eenhoorn werd ontworpen in 1682 en is een typische stolpboerderij. De voorge vel heeft veel weg van een Amsterdams grachtenpand en is opgetrokken in de stijl van architect Philips Vingboons. De boerde rij behoort tot de top 100 van Nederlandse Unesco Monumenten, een lijst die in 1954 werd vastgesteld tijdens de Conventie van Den Haag. Officieel mogen alleen deze 100 monumenten voorzien zijn van het bekende blauw-witte monumentenschildje. Omdat dit kenteken inmiddels is verworden tot hét kenmerk voor rijksmonumenten, is de ontwikkeling van een nieuw type monu mentenschildje in voorbereiding. 2013 december 2012 HEEMSCHUT 37

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2012 | | pagina 37