voegherstel en gevels schilderen een gevaar voor monumentale gevels GEVELREINIGING Heemschut zocht al eerder de publici teit om haar zorg uit te spreken over het reinigen en voegen van gevels. De roep om aandacht is echter nog steeds aan wezig. Heemschut vindt dat gemeente lijke overheden burgers meer moeten voorlichten over de risico's van gevelbe handelingen. Ook dienen gemeenten burgers beter voor te lichten over de noodzaak om een vergunning aan te vragen. Voor het volledig voorzien van gevels van nieuw voegwerk bij een rijks- of gemeentelijke monument is altijd een vergunning noodzakelijk. Dit is ook van toepassing bij het schilderen van schoon metselwerk. Reiniging en vervanging van voegwerk kunnen niet alleen veel schade veroorzaken; ook hebben ze meestal een dramatische impact op het gevel beeld. Het metselwerk verliest door de reiniging veel van zijn oorspronkelijke uitstraling. Bijko mend probleem is dat bij de reiniging van slechts één pand van een ensemble, het ensemble visu eel uiteenvalt. Doordat burgers vaak voegwerk, schoonmaken en schilderen van gevels zelf ter hand nemen is het kwaad vaak al geschied alvo rens het bevoegd gezag kan optreden. Handha ving is in dergelijke gevallen ook niet altijd zinvol, een door reiniging verminkte gevel is nooit meer echt goed te herstellen. Gemeenten die zelf onvoldoende kennis in huis hebben over deze materie, kunnen profiteren van de grote kennis die bij onder andere de Rijksdienst Cultureel Erfgoed over dit onderwerp in huis is. Tom van Eekelen Tegenwoordig lijkt men de natuurlijke veroude ring van gevels niet meer te accepteren. Gevel reiniging en schilderen van schoonmetselwerk gevels is populair bij restauratie- en renovatie projecten, het is inmiddels een vrij gangbare behandeling geworden. Vaak ook neemt men de gelegenheid te baat om het voegwerk, dat meestal nog in goede conditie is, integraal te vervangen door een liefst 'sprekende' voeg. De gevels worden door de behandelingen fris en kunnen, althans zo denkt men, er weer lange tijd tegenaan. De detailfoto van het schoonmaken en nieuw voegwerk in een gevel laat echter zien watje aan kunt richten. Geschilderde gevels verstoren het beeld van een ensemble. meestal kapot, wat betekent dat weer en wind sneller invloed krijgen op stenen zodat deze gemakkelijker afbrokkelen. De stenen worden door de reiniging ook ruwer, waardoor ze vervol gens vaak sneller en dieper vervuilen. Aflopend water van lekdorpels onder kozijnen zorgt al na korte tijd voor de zo kenmerkende 'snorren', een heel lelijk soort vervuiling van de gevel. Een andere manier van (weg)poetsen is het schilderen van een gevel die van oorsprong uitgevoerd is in schoonmetselwerk. Door dit te doen verdwijnt de natuurlijke uitstraling van de gevel en de vaak aanwezige bouwsporen die zich in de gevel bevinden. Deze sporen vertellen ons de opbouw en of wijziging van de gevel zonder dat ze storend zijn. Een foto uit de praktijk in Bergen op Zoom laat zien dat het schilderen van schoonmetselwerk bij de buurman met een soortgelijke gevel ophoudt. De ensemblewaarde komt hiermee behoorlijk onder drukte staan. De onnodige reinigingsdrift heeft duidelijk een keerzijde. Feit is dat bij vrijwel alle gekozen rei nigingsmethoden (ernstige) schade aan gevels kan ontstaan. De bakhuid van bakstenen gaat De huid van deze steen is aangetast door gevelreiniging. december 2012 HEEMSCHUT 35

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2012 | | pagina 35