Vereniging snieuws Wederopbouwmonumenten 1959-1965 Heemschut Culturele ANBI Anneke van Dok stopt als voorzitter De TH Twente in Enschede. De erfgoedvereniging Bond Heemschut is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat de vereniging over uw schen king of erfenis geen belasting hoeft te beta len. Schenken aan Heemschut biedt u fiscaal voordeel. Heemschut is dit jaar bovendien aangemerkt als Culturele ANBI. Dat betekent dat u niet 100%, maar 1,25 keer het bedrag dat u schenkt als gift mag aftrekken. Wilt u meer informatie over de mogelijk heden van een fonds op naam, over fiscaal voordelig schenken of nalaten aan de ver eniging Heemschut? Neem dan contact op met ons kantoor via 020-522 62 92, via info@heemschut.nl of raadpleeg uw eigen notaris. Meer informatie over de ANBI-rege- ling vindt u op www.belastingdienst.nl Rectificaties: De recensie 'cultureel Erfgoed en Ruimte' op pagina 38 van het septembernummer van Heemschut werd geschreven door Jaap Kamerling. Op pagina 28 van het septembernummer wordt gesproken over Fritz Lang. Bedoeld wordt Jack Lang, de voormalige Franse minister van Cultuur. HEEMSCHUT december 2012 De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft onlangs een definitieve lijst van 91 topmonu- menten uit de wederopbouwtijd van 1959-1965 samengesteld. Heemschut is tevreden met de voorlopige selectie, maar ziet de lijst graag uit gebreid tot 100 monumenten. Ook wijst Heemschut opnieuw op het belang van een goede en evenwichtige lijst, die reke ning houdt met het werk van verschillende a rchitecten, een goede verdeli ng over de typolo gieën en spreiding over het land. De noordelijke provincies en Zeeland komen er nog steeds bekaaid van af, terwijl agrarische-, industriële complexen, brandweerkazernes en politiebu reaus niet of nauwelijks op de lijst voorkomen. Bovendien zou er naast de bescherming van losse objecten een meer omgevingsgerichte benadering moeten worden ontwikkeld, waardoor gebouwen meer in hun ruimtelijke samenhang behouden kunnen worden. Een voorbeeld van een compleet ensemble dat ontbreekt is de campus van de TU Twente, die als totaalensemble uniek is voor deze periode in ons land. Meer informatie over hier over op www.heemschut.nl m Voorzitter Anneke van Dok is per 1 oktober af getreden als voorzitter van de vereniging. Zij schrijft in een brief aan de bestuursleden onder meer: 'Ik denk met plezier terug aan het eeuw feest en aan de werkbezoeken, die ik in het eer ste jaar van mijn voorzitterschap heb afgelegd. Ik wens u veel plezier en succes in uw nuttige, vrijwillige werkzaamheden.' Naar aanleiding van het aftreden heeft het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur van de vereniging gevraagd te komen met kandidaten voor de functie van voorzitter, desnoods ad-interim. Het Algemeen Bestuur heeft hiertoe een profiel opgesteld. De heer Ir. Evert de longh neemt voorlopig de vergaderingen in de functie van vice-voorzitter waar. NIEUWE LEDEN Heemschut heet de volgende nieuwe leden van harte welkom: E. Augusteijn AMSTERDAM H. Brugman AMSTERDAM M.J.H.A. Buitenhek-Pric DEVENTER J.W. Grotenhuis WESTERBORK M. van Heeckeren van Molecaten HATTEM F. Hoogwerf BEUSICHEM W.A.D. Hooghwinkel AMSTERDAM J.A.M. Janssen NIJMEGEN J.B. Kievit RIDDERKERK F.M. Kloek LOOSDRECHT L. KokOISTERWIJK J. Laan AMSTERDAM W. Lamers MAASTRICHT D. van Leeuwen VROUWENPOLDER J. Noordermeer AMSTERDAM N.Osinga DEVENTER J. Pasman AMERSFOORT F. van Santen ROTTERDAM C. Schoenmakers LEUSDEN J.A.F.A.Timmermans LEEUWARDEN G.A.J. Versteeg BEVERWIJK P. Voorthuijsen GIEKERK A.F. Westerhuis S-HERTOG EN BOSCH T. Windhoud MAARSSEN Deze leden hebben zich aangemeld in de periode 1 juli-1 oktober. Bent u nog geen lid van Heemschut? Of zoekt u een leuk cadeau-idee? Wordt dan lid of maak iemand uit uw vriendenkring lid. Als dank krijgt u Het Monumentenboek (winkelwaarde 14,95) cadeau! Ga naar www.heemschut.nl/doe-mee en meldt u aan.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2012 | | pagina 32