Korenmolen De Regt wint MOLENPRIJS 2012 Erfgoednieuws Gemeente Oldambt winnaar van de Juichwilg! Op 4 oktober werd de Juichwilg' uitgereikt, de prijs van Landschapsbeheer Nederland voor een gemeente die zich bijzonder heeft ingezet voor een goed behoud en beheer van het histori sche Nederlandse landschap. Uit 12 provincies werd een gemeente genomineerd. Heemschut beleidsmedewerker Mathijs Witte zat dit jaar in de jury. Onder andere het gemeentelijk beleid (inclu sief beschikbaar budget), concrete resultaten en het voorstel voor de besteding van de geldprijs vormen belangrijke criteria. Ook werd dit jaar gelet op de aandacht voor het cultuurhistorische landschap rond de historische buitenplaats. Winnaar is de gemeente Oldambt in het noord oosten van de provincie Groningen. De fusiege meente heeft zich in het kader van de verster king van de sociaal-economische structuur en ter bevordering van het toerisme ingezet op het herstel en behoud van de beeldbepalende boerderijen en haar slingertuinen. Ook zet zij in op het versterken van de groene dorpslinten, de dijken, begraafplaatsen en de verdedigings linie. Belangrijk voor de gemeente is ook om de openheid van het landschap te behouden. De initiatieven voor landschapsverbetering komen onder meer vanuit de bevolking zelf en de Stichting Landschap Oldambt. Heemschut commissielid Pier Bosch is actief hierbij betrok ken. Heemschut feliciteert allen van harte! Molen De Regt te Nieuw-Lekkerland. Korenmolen De Regt in het Zuid-Hollandse Nieuw-Lekkerland is de winnaar van de BankGiro Loterij Molenprijs 2012. De Regt behaalde 35 pro cent van de ruim 18.000 publiekstemmen en liet daarmee de overige vier genomineerde molens achter zich. Daarmee wint de molen 50.000 euro om de kap en wieken te herplaatsen. Momenteel is molen De Regt nog een kale molenromp. De molenaar, vele vrijwilligers en sympathisanten zijn onder het motto 'Geef De Regt zijn wieken terug' de hele maand septem ber het land ingetrokken om zoveel mogelijk stemmen te werven. 'Zo hebben wij overal pos ters geplakt, in de laatste week onze molen ver licht en folders uitgedeeld op Kinderdijk en op de ponten in de regio', aldus Gé Zandvliet van Stichting Herstel Korenmolen De Regt. Uit elf inzendingen koos de jury, waarvan ook Heemschut-directeur Karei Loeff deel uit maakt, vier molenprojecten, waarvan het verbeterplan het meest bijdraagt aan draagvlakverbreding. Tussen 1 september en 1 oktober kon het Neder landse publiek stemmen op een van de genomi neerde molens via www.molenprijs.nl. Ook de andere genomineerden korenmolen Hazewind te Gieten (D), korenmolen De Star te Balkbrug (O) en de molenviergang te Zeven huizen (ZH) hebben hard gewerkt om stemmen te verzamelen. Zij vonden hun meerdere echter in molen De Regt. Wethouder mevrouw Ricky van den Aker van der Schoot neemt de prijs in ontvangst. december 2012 HEEMSCHUT 29

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2012 | | pagina 29