Een gebouw wordt normaliter ontworpen van uit de behoefte aan het huisvesten van één of meer functies. Ik begrijp de gemaakte keuzes wel, maar ik denk dat er meer moet worden nagedacht over de conseguenties van beslis singen. Weet watje teweeg brengt. Dat gebouw staat er nog lang nadat de huidige bestuurders zijn vertrokken.' Eefje van Duin heeft namens Eleemschut zitting in een klankbordgroep van de gemeente bij het vaststellen van bestemmingsplannen. Ze is van mening dat organisaties als Eleemschut best iets pro-actiever zouden kunnen opereren. 'Het denken over monumentenzorg is veranderd. Was het debat zo'n twintig jaar geleden erg objectge- richt, nu spitst de discussie zich meer toe op de omgeving. Ik vind het daarom zinvol om te advi seren bij de totstandkoming van bestemmings plannen. Op die manier oefen je al vroeg in het proces invloed uit.' Leidraad bij het ontwerpen van bestemmingsplannen in de binnenstad zijn de typologieën van de verschillende gebieden. Er zijn straten waarbij de gevels verspringen of waar bestaande laagbouw eigenlijk geen nieuwe hoogbouw verdraagt. 'Natuurlijk wil ik mooie gebouwen beschermen. Ik vind het echter ook belangrijk om niet meteen iedere discussie op slot te gooien. Een stad kun je niet op slot draaien. Stedelijke dynamiek heeft ruimte nodig.' Tijdens een wandeling door Groningen toont de stad haar vele gezichten: van het hippe Cultuur kwartier op het voormalige gasfabriekterrein, de statige Hoge der Aa, de schattige plantsoen buurt tot het pittoreske Martinikerkhof. Waar Van Duin enorm blij van kan worden, is de zorg van particu liere monumentbewoners voor hun woning. 'Het is zo mooi om te zien hoe mensen zich verdiepen in de oorspronkelijke kleuren en ornamenten en ervoor zorgen dat de panden er prachtig bijstaan', vertelt ze. 'Ik zou er alleen wel voor willen pleiten dat mensen die in modernere panden wonen, eveneens het oorspronkelijke ontwerp zouden respecteren.' Over het Cultuurkwartier zegt ze desgevraagd: 'Het Cultuurkwartier is een succes. Het werkt, het trekt veel mensen vanuit de hele stad. Het bestemmingsplan gaf ruimte voor deze invulling van dit rommelige stukje stad.' Van Duin voelt zich erg betrokken bij Heem schut. 'De doelstelling van de vereniging is nu misschien wel actueler dan ooit. Ik denk dat Heemschut echter meer naar buiten mag tre den. We zijn als vereniging afhankelijk van dona teurs, dan moetje zichtbaar zijn als organisatie. Ook kunnen we best transparanter opereren, ook intern. De afdeling in Drenthe zou bijvoor beeld veel meer kennis kunnen hebben van ruimtelijke planning dan ik hier in Groningen. Wat mij betreft zouden de verschillende provin ciale afdelingen meer kunnen samenwerken. We zijn ten slotte één vereniging met één gezamen lijk doel.' Eefje van Duin. december 2012 HEEMSCHUT 27 Etet Ebbingekwartier, met de markante schoorsteen van de oude baksteenfabriek.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2012 | | pagina 27