Vrijwilliger Op stap Een wandeling door Groningen met Eefje van Duin Panorama GRONINGEN Pascal Thole Als actief lid van Heemschut en werkzaam als adviseur Beheer en Onderhoud - met als spe cialisatie monumenten - heeft Eefje van Duin een ruim netwerk in het veld en een uitgespro ken mening over de ontwikkelingen in de stad Groningen. 'Momenteel wordt er gebouwd aan het Gronin ger Forum. Dit gebouw gaat de huidige Oost- wand van de Grote Markt vervangen. De weder- opbouwpanden die er nu staan, en die met zorg voor de bestaande architectuur zijn ontworpen, worden allemaal gesloopt.' Een beetje weemoe dig kijkt Van Duin vanaf het dak van het VVV- kantoor naar de betreffende panden. 'Ze zijn niet direct heel erg mooi, maar ze zijn wel interessant, ze vertellen het verhaal van de geschiedenis van de stad.' Juist deze gelaagdheid geeft een stad als Groningen haar pluriforme uiterlijk. 'Iedere stad heeft een panorama, een aangezicht dat bepaald wordt door de torens tussen de laag bouw. Het Groninger Forum gaat de hoogte in, dat gebouw zal in het panorama van Groningen een dialoog aangaan met de Martinitoren.' In Groningen is de Martinitoren, het symbool van de stad, vanuit alle windrichtingen al van ver te zien. Van Duin vindt dat een gebouw als het Forum beter zou kunnen worden gerealiseerd in een stad als Rotterdam, dat een panorama met veel meer hoogbouw heeft. 'Wat er niet goed is gegaan bij de totstandko ming van het Groninger Forum, is dat de discus sie gevoerd is over het gebouw zelf. Nu eenmaal besloten is tot de bouw, moeten de functies erbij gezocht worden. Dat is de omgekeerde wereld. De statige Hoge der Aa.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2012 | | pagina 26