Transformatorhuisje - Groede Op 25 oktober vond de feestelijke oplevering plaats van het gerestaureerde PZEM- transfor matorhuisje in Groede, Zeeuws Vlaanderen. Het trafohuisje in Groede is een zogenaamde 'hoogtoren', waarin de hoogspanningska bels vrij van gevaar voor overstroming in de toren werden bevestigd. Het gebouw tje is in 1922 ontworpen door architect A.A. Kok, die tevens actief was als secretaris van de Bond Heemschut. In het kader van het Eeuwfeest van Heemschut heeft de provin ciale commissie Zeeland van Heemschut de benodigde gelden ingezameld om te komen tot de restauratie van het monumentje. Daarmee is het trafohuisje, dat al 50 jaar buiten gebruik was en gesloopt dreigde te worden, gered.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2012 | | pagina 22