Bankgebouw bedreigd met sloop Sloopdreiging voor Havezate NOORD-BRABANT TILBURG - Een goed voorbeeld van Wederop bouwarchitectuur is de voormalige bank aan de Spoorlaan 346 te Tilburg. Het drie verdiepingen tellende gebouw wordt afgesloten met een lui fel en is in zijn eenvoud van klassieke schoon heid. Het roept herinneringen op aan Italiaanse palazzi in een versoberde stijl. Voornaam en monumentaal, maar ook sierlijk en verfijnd. Rondom de ingang is een kunstwerk van Hans Claesen, in opdracht van de architect gemaakt. In steen zijn sterk vereenvoudigde vormen uit gebeeld. De bank is een ontwerp van Kraaijvan- ger Architecten. NaastTilburg bevinden zich ook in 's-Hertogenbosch en Eindhoven soortgelijke gebouwen van de hand van dezelfde architect. Deze objecten lijken echter met minder aan- o dacht ontworpen. De bank in Tilburg wordt zozeer bedreigd door o sloop dat alleen een wonder het gebouw nog 3: CL) kan redden. Nieuwbouwplannen zijn in een ver- 22 gevorderd stadium. Heemschut, het Cuypers- is genootschap en de Heemkundekring Tilborgh T trachten samen het gebouw geplaatst te krijgen o op de gemeentelijke monumentenlijst. De aan- 2 wijzing tot Beschermd Stadsgezicht maakt dat .sr in ieder geval een sloopvergunning nodig is. CC Miriam van den Dries december 2012 HEEMSCHUT 19 Friesland Drenthe Noord Holland Flevoland Overijssel Utrecht Gelderland S Zuid Holland Noord Brabant Limburg GELDERLAND Groningen DUIVEN - De havezate Rijswijk bij Groessen dreigt te worden gesloopt als bij de doortrek king van de rijksweg A15 het voorkeurstraject van de minister wordt uitgevoerd. In juli j.l. is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het voorstel om de rijksweg ruimer om Groessen heen te leg gen. Hierdoor komt het nieuwe, verdiepte weg gedeelte 100 meter oostelijker te liggen. Op de plaats waar de havezate staat. De havezate Rijswijk wordt voor het eerst in 1328 genoemd. In verschillende eeuwen zijn er ver bouwingen en uitbreidingen geweest. Nu is er een L-vormig, robuust huis over waarin nog bal- kenzolders en kaponderdelen uit de zestiende eeuw.Om het huis lag oorspronkelijkeen gracht. Bij het huis staat een schuur, die dateert uit het begin van de twintigste eeuw, in een bouwstijl die is beïnvloed door de Duits-Romaanse archi tectuur met een getapt fries als beëindiging van de topgevel. Het geheel is rijksmonument. Op dit moment wordt het pand bewoond door de familie Dijkstra, die het in 2001 van de NS kocht. Het Ontwerp-tracébesluit zal naar verwachting eind 2013 gereed zijn, pas dan is bekend wat de gevolgen zijn voorde havezate Rijswijk. DeCom- missie Gelderland houdt het in de gaten en zal eventueel een zienswijze indienen. Joosje van Dam

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2012 | | pagina 19