voor monument en bouwsector Dat de kredietcrisis niet louter schaduwzijden kent is iets dat bijna niet hardop gezegd mag worden Tegenover de somberheid over een in het slop geraakte economie en het stilvallen van bouwactivi teiten overal in den lande stonden recent blije gezichten. Ze waren van monumentenbeschermers, die miljoenen ten deel vielen. Omdat het kabinet - pal voor de verkie zingen van afgelopen september besloot zes monumenten kanjer subsidies toe te bedelen KANJERSUBSIDIE LICHTPUNT De Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem, gefotografeerd met een infrarood camera. 12 HEEMSCHUT december 2012

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2012 | | pagina 12