De stelling: De aanwijzing van de grachtengordel als werelderfgoed is een bekroning voor Amsterdam! ROGIER VAN KRALINGEN, voorzitter van Ai! Amsterdam: ESTHER AGRICOLA, directeur Bureau Monumenten en Archeologie: Om meteen een misverstand uit de weg te ruimen: wij ervaren de benoe ming van de grachtengordel van Amsterdam als een enorm compliment. Waartegen wij echter fel gekant zijn, is dat de status een argument wordt voor de gemeentepolitiek om allerlei maatregelen door te voeren, die erop gericht zijn om van de grachtengordel in eerste instantie een toeristische bestemming te maken. Wij vinden het belangrijk dat het voor de bewoners van dat werelderfgoed leefbaar moet blijven. Meerdere keren hebben wij tienduizenden mensen gemobiliseerd tegen ondemocratisch tot stand gekomen maatregelen vanuit de Stopera. Zo was er het absurde plan om maar liefst 50 rondvaartbootsteigers in de binnenstad aan te leggen. Daar naast komen er steeds meer regels voor ondernemers en voor horeca. Wij kijken met enige angst naar steden als Brugge, Venetië, Verona en Rome. Daar is sprake van een toeristische hel! In Brugge protesteert de bevolking bijvoorbeeld al jaren tegen haar eigen gemeente om van de UNESCO Werel- derfgoedstatus af te komen. Kortom: wanneer de gemeente de UNESCO Werelderfgoedstatus misbruikt om extra toeristisch beleid te voeren ten koste van de leefbaarheid, is ze geen vriend van haar stad, maar een vijand. De aanwijzing van de grachtengordel als werelderfgoed is natuurlijk een bekroning op ons werk en voor de stad Amsterdam. De grachtengordel is uniek in de wereld en deze titel is een internationale erkenning daarvan. Er bestaan echter wel misverstanden rondom deze benoeming door UNESCO. Zo betekent deze benoeming geen toegang tot allerlei subsidies voor res tauratie en conservering. Het UNESCO Werelderfgoed gaat eerder over universele humanitaire waarden, waarvan het beschermen ervan de hele wereldbevolking aangaat. Daarnaast brengt de benoeming tot Werelderf goed geen nieuwe regels met zich mee. Er wordt door een internationale commissie gekeken of lokaal integer wordt omgesprongen met een aange wezen gebied. Wat natuurlijk enorm in ons voordeel werkt, is dat mensen met sloopplannen binnen de grachtengordel van goeden huize moeten komen. De grachtengordel moet met deze benoeming intact blijven. Het dwingt bestuurders om heel doordacht beleid te voeren. Dit betekent niet dat de stad op slot moet, integendeel: ze moet wel levendig blijven. Dus geen openluchtmuseum met op iedere straathoek een souvenirwinkel. december 2012 HEEMSCHUT 11

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2012 | | pagina 11