Neudeflat in Utrecht: monstrum of monument? Maarten hemmens Als het aan de meerderheid van de Utrechtenaren ligt, wordt hij liever vandaag dan morgen gesloopt. Het gaat om de zogenaamde Neudeflat, de kantoortoren die grenzend aan het Neude-plein vele tientallen meters de lucht in steekt. Met uitzondering van Hoog Catharijne kunnen we onomwonden stellen dat weinig andere Utrechtse gebouwen zo impopulair zijn. april 2000 Heemschut 5 Toen onlangs bekend werd gemaakt dat het gebouw op de markt zou komen, omdat de huidige gebruikers het pand gaan verlaten, gingen al direct stemmen op om het bouwwerk tegen de vlakte te gooien. Een enquête gehouden onder lezers van het Utrechts Nieuwsblad wees uit dat 70 procent voor sloop was en 25 procent tegen, met de traditionele 5 procent die geen mening heeft. Duidelijk is dat het lot van de Neudeflat weinig mensen onverschillig laat. Het rumoer over een mogelijke sloop was voor architectuurcentrum Aorta in Utrecht genoeg aanleiding om aan dit onderwerp een debat avond te wijden. Onder de titel 'De kwaliteit van de Neudeflat' kwamen zo'n 70 belangstel lenden naar het architectuurcentrum om hun mening te laten horen. Althans, dat was de bedoeling van de organisa toren. De discussiebereidheid bleef echter beperkt tot een tiental personen, die meren deels op verzoek van de organisatie hun mening naar voren brachten. Het overgrote deel van het publiek scheen de kat uit de boom te kijken, en leek te hopen dat andere aanwezigen wel voor verbaal vuurwerk zouden zorgen. Gedurfd en vernieuwend Als deze indruk klopt, werden ze teleurgesteld: de vlam sloeg niet in de pan. Opvallend was dat een flinke meerderheid van de aanwezigen tegen sloop van de Neudeflat was. Dit was dus in sterk contrast met de meningen die de Utrechts Nieuwsblad-enquête opleverde. Om te beginnen bracht de kunsthistorica Michelle Provoost haar mening naar voren. Ze werkt momenteel aan een biografie van de ontwerper van de Neudeflat, de architect H.A. Maaskant. Het was dan ook niet verwonderlijk dat ze zich zeer lovend uitliet over het gebouw. Vernieuwend, functioneel en gedurfd, dat was kort gezegd haar mening over het gewraakte flatgebouw uit 1962Maaskant had welbewust een gebouw neergezet dat nadrukkelijk afweek van de omringende, veelal middeleeuwse bebouwing. Wat hem betrof werd het tijd dat ook in het historische centrum van Utrecht een compromisloos modern gebouw werd geplaatst. Andere argumenten voor behoud waren dat het beter zou functioneren wanneer het een publieke functie kreeg. Veel verzet zou voort komen uit de geslotenheid van het gebouw, dat nu louter een kantoorfunctie heeft. Ook vonden veel aanwezigen het eenvoudigweg wel een mooi gebouw, en een interessant contrast met de oude bebouwing. Mettertijd zouden mensen ook dit gebouw leren waarderen. Trouwens, ook de Domkerk was indertijd een radicale inbreuk op het stadsbeeld, dus. Tegenstanders waren allerminst overtuigd van de schoonheid van het gebouw. Maar vooral de plek waarop het gebouw verrees had volgens hen niet ongelukkiger kunnen zijn. Pal in het historische hart, ver uittorenend boven de omringende bebouwing en zonder daar qua ontwerp ook maar enigszins op aan te sluiten. Eerst kopen, dan direct slopen, daar kwam de conclusie op neer. De Neudeflat in de Utrechtse binnenstad. Foto Ton Minnen. De aanwezige politici wilden zich niet uitlaten over de schoonheid van het gebouw, maar waren merendeels van mening dat het kapitaal vernietiging zou zijn om het pand te laten verdwijnen. De stemming aan het slot van de avond wees uit dat de meningen verdeeld bleven; er zal waar schijnlijk nog veel water door de Oude Gracht stromen voordat er een voor alle partijen acceptabele oplossing wordt gevonden. Binnen Heemschut Utrecht zijn de meningen verdeeld. Een deel van de commissie wil de flat graag weg hebben. Een ander deel wil eerst weten wat er voor in de plaats komt, alvorens een mening te geven. Een paar leden hebben wel bewondering voor de architectuur van Maaskant en de bijzondere constructie van de flat, die inmiddels onderdeel van het stads- weefsel is geworden. Drs. M. hemmens is PR-medewerker van Heemschut Utrecht.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2000 | | pagina 7