bag|> troef! beheerder/huurder Restauratie - Renovatie? Natuurlijk Tras. arwo postbus 9 2100aa heemstede ■5481581 Tïent- Stichting Oude Groninger Kerken In de loop van dit jaar zal in Kiel-Windeweer de gerestaureerde pastorie met de fraaie Engelse landschapstuin worden opgeleverd. In dit momumentale huis worden een ruime beheerderswoning eh1 twee smaakvolle erfgoedlogementen gerealiseerd. Het bestuur van de Stichting Oude Groninger Kerken zoekt een ondernemende die met enthousiasme en durf de exploitatie van dit complex ter hand wil nemen. Enige ervaring op het gebied van ondernemerschap in de horeca strekt tot aanbeveling.' De pastorie is een onderdeel van een complex waarin de kerk en een verenigingsgebouw zijn opgenomen. Hierin kunnen ook door de exploitant diverse kleinschalige activiteiten worden ontplooid.J Uw schriftelijke aanmelding met korte c.v. ziet het bestuur van de Stichting Oude Groninger Kerken, A-weg 5c, 9718 CS Groningen graag tegemoet. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de directeur van de stichting, de heer P.G.J. Breukink (050-3123569), tijdens kantooruren.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2000 | | pagina 51