Uitbreiding Teylers Museum in Haarlem Een gewetensvol contrast tussen oud en nieuw Mariëtte Polman Nieuwbouw in een eeuwenoude omgeving: het behoort tot de controversiële onderwerpen die tot veel discussie leiden. Geen wonder want van de meeste invullingen word je niet vrolijk. Vooral de stuitende ontkenning van de historische omgeving leidt nogal eens tot een meelijwekkende, versuffende of monsterlijke aanblik. Maar het kan ook anders. Dat bewijst de uitbreiding van het Teylers Museum in de binnenstad van Haarlem, een ontwerp van Hubert-Jan Henket. i\h Nieuwe rubriek: nieuw in oud 32 «IJJl'.UJJIM april 2000 Langs het Spaarne, pal in het historische hart van Haarlem, staat het oudste openbare museum van Nederland. Het dateert uit 1784 en werd gesticht uit de nalatenschap van de rijke textielfabrikant en privé-verzamelaar Pieter Teylervan der Hulst. Het daglicht dat er door de hoge ramen valt en elk uur van de dag andere schakeringen in het 18de-eeuwse interi eur teweegbrengt, sorteert geheimzinnige plasjes licht op de kolossale kaken van mammoeten en dinosaurussen die er al eeuwen staan opgesteld. Koperglimmend pronken daar ook de intrigerende natuurwetenschappelijke instrumenten, microscopen en barometers. Om de wassende stroom bezoekers te herber gen schreef de Teylers Stichting in 1990 een prijsvraag uit voor de uitbreiding van het museum. Het winnende ontwerp van Hubert- Jan Henket werd tussen 1992 en 1996 gebouwd. Het staat haaks op de as van het oude museum en bevat onder meer een expositiezaal, een restaurant en een educatief paviljoen. Tovenaar Via twee hoge deuren kom je in de nieuwe vleugels. Het kan niet anders: even beneemt het zicht je de adem. Wat een zee van ruimte, licht en helderheid. Wat een verademing tussen het gebruikelijke visuele kabaal van veel nieuw bouw. Dit is meer dan het vormgeven van ruimte, dit is Bouwkunst. Er is niet veel tijd voor nodig om te ontdekken dat Henket hier de grote tovenaar is. De constructie bestaat uit stalen en houten kolommen en dwarsliggers, opgevuld met glazen panelen. Elektronisch gestuurde louvres reguleren het daglicht. Het zicht op het oude gebouw is soms fascinerend. Uitbreiding Teylersmuseum in Haarlem. Foto auteur. Dit is het eerste artikel in de nieuwe serie 'nieuw in oud'. Heemschut is altijd zeer gespitst op architectonische invullingen in historische binnensteden en dorpskernen, die respect vol inspelen op de bestaande historische omgeving. In deze nieuwe rubriek worden goede en minder goede voorbeelden gegeven van dit soort invullingen. De redactie nodigt lezers uit zelf ook met tips te komen voor deze rubriek of zelf een bijdrage te schrij- Zo trekt de glazen lichtsleuf in het dak van het restaurant de blik naar het 18de-eeuwse obser vatorium dat boven op het oude gebouw staat. Het is vooral het volstrekte contrast tussen de introverte, bakstenen oudbouw waar het inge keerde licht heerst en de open, transparante, glasheldere nieuwbouw van staal, glas en hout dat adembenemend is. Een contrast dat wonderlijk genoeg tegelijkertijd een intens evenwicht tussen oud en nieuw tot stand brengt. Maar waar de essentie van de schoon heid precies in zit blijft onbenoembaar. Het is een gebouw dat de zintuigen en hersens hevig verwart. Zo gaat dat met Kunst. Appelaar Vlak om de hoek van het Spaarne ligt het, inmiddels 'beruchte', Appelaarterrein. Heemschut heeft zich in het verleden intensief bemoeid met de ingrijpende plannen voor dit terrein. Voor de bouw van de rechtbank maakt Henket het ontwerp. Een onmogelijke opgave, want een veel te omvangrijk functioneel programma. Om daar, met respect voor de zware historische context nog iets van te maken, moet je kunnen luisteren naar de omge ving. Niemand kan dat beter dan Hubert-Jan Henket.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2000 | | pagina 34