Het Vissershop te Zaandam: een tuindorp in last Frank van de Poll Wie op een willekeurige dag door het Vissershop, een tuindorp in Zaandam, wandelt, waant zich in een voorbije wereld. Geheel haaks op het huidige tijdsgewricht bevindt men zich plots in een oase van rust waarin het gekrijs van de meeuwen aan de oevers van de Zaan de idylle van deze tijdsmetamorfose alleen nog maar versterkt. En wie vervolgens zijn fantasie de vrije loop laat ziet gemakkelijk voor zich hoe in de vroege ochtend de ene groep arbeiders de andere aflost om zich over de hobbelige steentjes van de Hopstraat, onder het poortje door, naar de steiger aan de Notenlaan te haasten en zich daar met het pontje over de nevelige Voorzaan naar de fabriek te laten vervoeren, die eens als een machtig bastion boven de kleine huisjes van het tegen overgelegen Zaaneiland uittorende. april 2000 Heemschut 25 Doch mijmering en fantasie zijn alleen de arge loze wandelaar nog gegund. En hoewel dezelfde stilte en verlatenheid aan het begin van een nieuwe werkdag zelfs nu nog aanwezig is, is dit alles slechts van een bedrieglijke schijn. Want onder de oppervlakte van deze betrekke lijke rust woedt een luidruchtige strijd over het voortbestaan van het Vissershop tussen eige naar, woningbouwvereniging Zaandams Volkshuisvesting (ZVH) en bewoners. Een polemiek, aan de ene kant gedicteerd door koele exploitatiecijfers, aan de andere kant door nostalgie en emoties. Het tuindorp Vissershop ligt op een stuk buitendijks gebied tussen de Zuiddijk en de Voorzaan. Het gebied ontstond door aanslib bing en werd na de totstandkoming van het De Notenlaan in Zaandam. Noordzeekanaal drooggelegd en omdijkt. De naam hop duidt op een door aanslibbing steeds ondieper en kleiner wordend water. In eerste instantie werd het Vissershop nog benut als bouwland, maar vanaf 1910 werd het gebied gaandeweg bebouwd met zowel woningen als bedrijven. Het arbeidersbuurtje is tussen 1914 en 1919 gereedgekomen naar een ontwerp van het Amsterdamse architectenbureau Gulden en Geldmaker. De relatief late opleverdatum had alles uitstaande met de moeizame omstandig heden waarin de bouwwereld zich tijdens de Eerste Wereldoorlog bevond. Als opdrachtge ver figureerde woningbouwvereniging ZVH, die in 1913 was opgericht ten behoeve van de arbeiders van houtfirma Willem Pont, tot 1990 gesitueerd op het even verderop gelegen Zaaneiland. In totaal verrezen er 282 woningen, 3 winkels en het kantoorgebouwtje van de pas gestarte woningbouwvereniging, alle gegroepeerd in losse rijtjes van vier tot zeven eenheden. De Vissershopschool aan de Lindenlaan verscheen pas enige jaren later maar is bij de herinrichting van het schoolplein, zo'n tien jaar geleden,

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2000 | | pagina 27