U Agenda Heemschut activiteiten 2000 Monumentendagen Middelburg Monumentendagen 's-Hertogenbosch 1 april 2000 Heemschut 23 De gegevens zijn onder voor behoud. Nadere informatie: tel. (020) 6225292 of de website, www.heemschut.nl za. 13 mei Excursie Heemschut Gelderland za. 20 mei Aigeqiene Vergadering va(5 Leden za. htnei Excursie Heemschut ,Zuid- Holland za. 17 junK Excursie HeVm^chut Overijssel za. 17 zafla juni Heemschut Monumentendagen Middelburg za. 24zo. 25 juni1.^ Heemschut Monumentendagen Dim Bosch za. 26 augustus Landelijke Heemschut Excursie naar Zeeland za. 7 zo. 8 oktober Heemschut Monumentendagen Delden za. 14 oktober Heemschut Muzikaal Monument Schokland za. 4 zo. 5 november Heemschut Monumentendagen Amersfoort za.11 november Heemschut Muzikaal Monument Appingedam za. 9 december Heemschut Muzikaal Monument Oosterbeek In tegenstelling tot eerdere aankondigingen vinden de Heemschut monumentendagen in Middelburg plaats op za. 17 (11.00-17.00 uur) en zo.18 juni (13.00-17.00 uur) Middelburg, bestuurlijk centrum van Zeeland In zijn boek 'De uitvreter' vertelt Nescio over Bavink en Japie, die vanaf het dak van de grote kerk in Veere uitkijken over de omgeving. In het zuiden zien zij dan 'Lange Jan, den toren van Middelburg, de spil van Walcheren, het hart dier wereldInderdaad is deze grootste toren van het Middelburgse Abdijcomplex met zijn lengte van bijna 90 meter de spil van Walcheren en heel Zeeland. Hier, in de kloostergang, bevindt zich het centraal informatiepunt. Een tweede belangrijk monument in Middelburg is Eet stadhuis, waar van de bouw in 1452 is begonnen. Dit mooie gotische stadhuis is nog steeds de zetel van het stads bestuur. Abdij en stadhuis hebben in de tweede wereldoorlog zwaar geleden, maar zijn weer prachtig gerestaureerd. Middelburg bezit meer dan 1100 monumenten. Dat Middelburg een belangrijke handelsstad is geweest is nog te zien aan de VOC-pakhuizen aan de Kinderdijk en het woonhuis van de opper-equipagemeester van de VOC- werf, maar o.a. ook aan de oude wijnpakhuizen in de Kuiperspoort en belangrijke gebouwen als de monumentale Oostkerk. In de oude stadskern van Middelburg zijn langs de gebogen middeleeuwse straten de houten huizen vervan gen door stenen huizen met een doorgaans 18de-eeuwse lijstgevel en er staan voorname koopmans huizen, zoals het Van de Perrehuis. (zie elders in dit nummer). De Monumentendagen van Heemschut zijn voor leden gratis, voor niet-leden 7,50. Centraal informatiepunt: kloos tergang Abdij, bij de Lange Jan, ongeveer 10 minuten van het NS- station. Za. 24 juni, zo. 25 juni 2000 11.00-17.00 uur Den Bosch, vrome stad met Bourgondische allure, dankt haar ontstaan en bloei aan de ligging in een laaggelegen gebied. Oorspronkelijk een nederzetting aan de samenvloeiing van Dommel en Aa, was het water afwisselend vriend en vijand. Uit begin 13 de eeuw dateert de eerste ommuring en nieuw gegraven beddingen maakten van het water van de Dommel en de Aa stads grachten, die bij uitbreiding in de 14e eeuw werden gehandhaafd. Den Bosch kreeg zo het unieke netwerk: de Binnendieze, een historische wirwar van waterlopen met talloze vertakkingen. In de Middeleeuwen was de stad een grensvesting, toneel van talloze conflicten en oorlogen en lange tijd een onneembare burcht. Ook vandaag nog presenteert de stad zich als een vesting. Tijdens de Heemschut Monumenten dagen wordt aandacht geschonken aan de restauratie van de omvang rijke vestingwerken en de wijze waarop dit project wordt gereali seerd. Op het programma staan verder o.m. - naast de rondvaart op de Binnendieze (beperkte capa citeit) -, een historische stadswan deling, de Sintjanskathedraal, pronkstuk van Brabantse gotiek, museum de Bouwloods (bouwhis- torie van de St. Jan) het Stadhuis, en het Kruithuis. De Heemschut Monumenten dagen zijn voor leden gratis en voor niet-leden 7,50. Centraal Informatiepunt: Het Kringhuis, Kruisstraat 34 (3 minuten van het station). Informatie: Bond Heemschut, 020-622 52 92, www.heemschut.nl. De Dieze in Den Bosch. De skyline van Middelburg.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2000 | | pagina 25