Het Oostelijk Westland GroteKerkvanMacsdms. Excursie naar natte cultuur van Overijssel april 2000 Heemschut 21 Foto Leo van der Meule. Heemschut pleit voor behoud karakter binnenstad Groningen In een brief van 8 maart 2000 aan het College van B en W heeft Heemschut Groningen wederom gewezen op de desastreuze gevolgen van de voorgenomen ingrepen aan de noord- en oostwand van de Grote Markt en van de bouw van de parkeergarage, (zie ook het vorig bericht over de Grote Markt in het juninummer van 1999.) Heemschu t wijst erin haar brief op dat sloop en vernieuwing van de noordwand geen oplossing zijn voor het slecht functioneren van de noordwand van de Grote Markt. Ook een doorbraak naar de Rode Weeshuisstraat zal geen verbetering zijn. De oorzaak van het slecht functioneren van de noordwand is het afsluitend effect van de noordvleugel van het Waagstraatcomplex; de enige oplossing voor dit probleem zou zijn deze vleugel te slopen. Heemschut maakt zich zorgen over de volgens wethouder Smink zo noodzakelijke 'spraakmakende' architectuur. Verder vreest zij de schaal van de nieuwe bebouwing (zoals hoogbouw van 50 m) die de wethouder propageert. Deze is in strijd met de schaal en de vormge ving van de Groningse binnen stad. Heemschut neemt al jaren het standpunt in dat in de Belvedere-nota uit 1999 wordt verwoord: de noodzaak rekening te houden met het historisch gegroeide en met cultuurhistori sche waarden, in dit geval met de historisch gegroeide verhoudin gen in de binnenstad. Heemschut ziet dat bij de gemeente een totaal andere mentaliteit is ontstaan: een menta liteit van verheerlijking van de architectuur als doel in zichzelf en in het voordeel van de project ontwikkelaars. Het conflict in de architectuur en stedenbouw wordt verkozen boven het harmonie model. Tineke Vooijs, PR-medewerker Heemschut Groningen tel. (050) 3181645. De jaarlijkse excursie van Heemschut Overijssel is deze keer op zaterdag 17 juni. Doel van de excursie zijn de waterstaatkundige monumenten rond de polder Mastenbroek, langs de IJssel en het Zwartewater. Het aantal deelnemers is beperkt tot vijftig personen. Leden en belangstellenden kunnen zich aanmelden door overschrijving van 45,- per persoon op girore kening 3190247 van de Provinciale Commissie Bond Heemschut te Deventer. Tot uiterlijk 27 mei worden de aanmeldingen in volgorde van ontvangst behandeld; bij overinte- kening wordt onmiddellijk gere stitueerd. Na acceptatie van de aanmelding krijgt men de nadere details toegezonden. Het programma ziet er globaal zo uit: vanaf 10.15 uur ontvangst met koffie in het schoolgebouw De Groene Welle, dichtbij de zuide lijke (achteruitgang van het NS station Zwolle. Daar staat voor alle deelnemers (automobilisten en treinreizigers) een bus klaar, voor hen die met eigen vervoer komen is er het ruime P+R parkeerterrein. De deelnemers krijgen behalve het fraaie landschap nog veel meer te zien, zoals een oude, bijzondere stalen voetbrug (daar wacht de excursiegangers een verrassing), het Katerveersluizencomplex (dit alles in Zwolle), in Kampen de nieuwe IJsselbrug met de gouden wielen, in Kamperzeedijk het oude stoomgemaal Mastenbroek en de Prinsensluis. In het aanpalende museum wordt de lunch gebruikt. Dan wordt in Genemuiden de Sas bezichtigd, in Zwartsluis de Arembergerzijl en in Hasselt de Stenen Dijk. De gebiuikelijke afsluitende thee wordt geschonken in de tuin De Nooterhof, waarna de bus ieder een terugbrengt naar de achterin gang van hetNS-station. Daar mag men rekenen op aansluiting op de na 17 uur vertrekkende treinen. Op zaterdag 27 mei organiseert Heemschut Zuid-Holland een excursie naar het Oostelijk Westland. Er is in het gebied tussen de kust en Rotterdam nog wel heel wat meer te zien dan reusachtige kassencomplexen. In de driehoek tussen Delft, Maassluis en Naaldwijk ligt zelfs een fraai oud ontginningslandschap met eeuwenoude boerderijen, aantrek kelijke dorpskernen en zelfs resten van adellijke buitenverblijven. Zelfs de meest verwende monu mentenliefhebber komt hier volop aan zijn trekken. De excursie begint om 9.30 's ochtends bij NS station Schiedam centrum. De tocht voert naar Maasland, Maassluis, over Schipluiden en Den Hoorn naar 't Woud. Tevens zal het Westlands Museum worden aangedaan, vanwaar het via Honselersdijk richting Naaldwijk gaat. Onderweg is er ruim gelegenheid tot het bezoeken van een groot aantal afzonderlijke monumenten en wordt informatie gegeven over de omgeving waarin ze zich bevinden. In Naaldwijk wordt de dag dan afgesloten en worden de gasten om ongeveer 18.15 weer afgezet bij het station in Schiedam. Zoals te doen gebruikelijk wordt de excursie gangers in een monumentale omgeving koffie, lunch etc. aange boden. De volledig verzorgde dag kost/ 75,- per persoon, over te maken voor 10 mei op postbank- rek.nr. 4702230 t.n.v. Heemschut Amsterdam onder vermelding van: excursie Zuid-Holland. Deelnemers ontvangen voor 20 mei een bevestiging en gede tailleerd programma.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2000 | | pagina 23