Heemschut april 2000 Hal Van de Perrehuis. Foto Marco de Nood, 1999. Op doek geschilderd behang, toegeschreven aan Aart Schouman. Foto Marco de Nood, 1999. De restauratie heeft niet alleen alle waardevolle histori sche elementen gespaard, maar deze versterkt door bouw kundige resten van het Duitse huis niet weg te pleisteren maar in het zicht te brengen en nieuwe elementen helder en contrasterend toe te passen. Zo wordt een nieuw open trappenhuis aan de westzijde ontworpen. Dat biedt een verticale aansluiting naar alle verdiepingen van de Lussanet-vleugel en van het Van der Perrehuis zelf. Alle ruimten worden geheel intact gelaten en krijgen een passende functie die ook in overeenstemming is met de hiërarchie van die ruimten. De door Van Baurscheit met kasten ingerichte bibliotheek wordt door een schrijnwer ker minutieus hersteld. De drie zich in de gobelinzaal bevindende wandtapijten zijn uit het atelier van de Brusselse tapijtwever Daniël III Leyniers en dateren uit 1765." Deze waren van zodanige kwaliteit dat alleen reiniging ter plaatse noodzakelijk was, uitgevoerd door de werkplaats voor historisch textiel te Haarlem. De empire en chinoise schilderingen - in vrijwel alle kamers aanwe zig-krijgen eveneens een grondige restauratiebeurteen aantal schilderingen - witjes - is gerestaureerd door het restauratie atelier Limburg. Kleurenonderzoek is de basis voor de kleurstelling, maar of alle in het verleden toege paste kleuren altijd even aangenaam zijn om in te vertoe ven is een andere vraag.14 Aparte vermelding verdient het op doek geschilderd behang in de zijkamer, met onder andere leuke dier- taferelen en kleine vogeltjes, dat aan Aart Schouman

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2000 | | pagina 16