Heemschut 13 Nieuwbou wpa viljoen, westgevel, op de achter grond de Lange Jan'en torentjes abdijkerk. Foto auteur, 2000. Paviljoen met studiezaal, oostgevel. Foto auteur, 2000. plaatst ten opzichte van de Lussanet-vleugel en aan de noordzijde door de bestaande bebouwing aan het Hofplein. Uitvoering Voor de uitvoering was nodig om het omliggende binnen terrein te verwerven en de daarop staande bebouwing uit de jaren '80 alsmede een belendend perceel te slopen. Daar was moed voor nodig, maar het betekende een grote verbetering, want nu konden de uitgangspunten ook ruimtelijk optimaal worden verwezenlijkt. De kracht van het ontwerp van de nieuwbouw is dat deze, van alle zijden bezien de sky-line van het gebied geheel intact laat en het zicht op de abdijtorens weer terug brengt. Het binnenterrein wordt daardoor aanzienlijk versterkt ten opzichte van de uitgangssituatie, doch wordt verzwakt door de aanblik aan de oostzijde van de lange muur in baksteen, met een donkere bekapping. Dat is jammer omdat gekozen constructie en materiaalgebruik aan de zuid- en de westzijde uitnodigend zijn. Ook kan men zich de vraag stellen of de nieuwbouw, hoewel in verkaveling historisch verantwoord, niet iets te ver is doorgeschoten in de richting van de Bogardstraat. Staat men binnen dan is het gebouw helder van vorm met een functionele, maar ook in beleving aangename, aansluiting op de oudbouw. De hoogte van de studiezaal, die tot aan de kap reikt is een verademing: de ook in esthetisch opzicht interessante constructies zijn in het zicht gelaten en geven verdieping aan het beeld. Het materiaalgebruik is stevig, niet preten tieus en terughoudend toegepast. Het gebouw is inzichte lijk bij het binnenkomen, wat van weinig gebouwen gezegd kan worden. De bezoeker kijkt inderdaad de 'schatkamer' in door een vide die zicht biedt op de onderliggende archiefkelders, en krijgt een gevoel dat heel even associa ties oproept aan het afdalen in een Egyptisch koningsgraf. w ~>»wuu6; ,'ha.u 'rjr"- Twee gevelstenen met wapenschilden van Philips II (vier Franse lelies) en van de ridders der Duitse Orde (zwart kruis op zilver veld). Zeelanda lllustratia II658. Archief Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Reproductiefoto auteur. april 2000

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2000 | | pagina 15