l ss a| al ■■■i «■si ■si ■■■1 ■r u BESCHERMING CULTUURMONUMENTEN j i ju IIII dÈk Hl ■RU gir ■V III ■i ui i .fcvVii Mn SS ayj| 3 |g£S Bi 1» II III II mi ss II H APRIL 2000 Restauratie en nieuwbouw Van de Perrehuis in Middelburg Nadelige effecten herbestemming tóiai i

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2000 | | pagina 1