1 m ïÈsmm, 10 Noten 3E3Ö( Directiekamer van het Nieuwsblad van het Noorden. vloeden raden. Of deze, veel losser geschilderde en sterk geabstraheer de tableaus met hun motief van wor telstronken ook naar Bachs ontwerp zijn gemaakt, blijkt niet uit het merk. Het voor een deel ernstig beschadig de tegelfries in dit depot werd op kosten van de NS onlangs zeer zorgvuldig los gezaagd. Gezien de beschadigingen was het niet moge lijk om het tegel'behang' op te ne men in het in het depot geplande reisbureau. Eén deel van het tableau kreeg na restauratie een nieuw mu seaal leven in het Keramisch Mu seum Goedewaagen in Nieuw Bui- nen. Een ander deel is door de NS geschonken aan het Nederlands Te gelmuseum in Otterlo. Het directiekantoor Een museaal tweede leven is ook voorbehouden aan één van de mooiste Jugendstil-interieurs van Noord-Nederland. De complete in richting van de directiekamer van het Nieuwsblad van het Noorden^) van circa 1905 met zijn strakke meubels, zijn textielen wandbekleding, floraal beschilderde plafonds, glaswanden en tegel'behang' van de Harlinger fa briek Van Hulst verhuist naar de nieuwbouw van het Groninger Mu seum in het Verbindingskanaal. Liest Ast-Boiten, conservatrice van de historische afdeling van het Groninger Museum, gaat dit interieur presenteren in het beeldverhaal over de Groninger geschiedenis. De di rectiekamer zal illustreren hoe een jonge ondernemer rond 1900 vorm gaf aan zijn interieur. Het Nieuws blad van het Noorden ruilt over twee jaar zijn huidige behuizing voor een moderne drukfabriek met kantoor bouw aan de Groninger Rondweg. Het door Van Hulst zo fraai betegel de exterieur naar ontwerp van archi tect G. Nijhuis (Groningen 1860 - Renkum 1940) blijft als monument intact. Het interieur krijgt een ser- Wand van de stationshal met tegeltableau. vice-functie waarin de directiekamer definitief elke functie verliest. De op tie om alles keurig op zijn plaats te laten zitten werd terecht losgelaten in ruil voor de mogelijkheid om meer dan 100.000 mensen per jaar kennis te laten nemen van de tijdgeest rond 1900. Juist op een museumlocatie in het Verbindingskanaal is die plaat sing wel zo toepasselijk. Frigo Visser is conservator van het Keramisch Museum Goedewaagen te Nieuw Buinen. 1 Een restant staat aan de zuidzijde van het Rijksmu seum in Amsterdam. 2 Twee traveeën van het plafond zijn inmiddels geres taureerd, toen tamelijk onverwachts een restauratie krediet van 25.000 gulden ter beschikking werd ge steld. Hoewel de NS-directie voor diverse restaura tie-ingrepen aan het exterieur recentelijk veel geld ter beschikking stelde, blijft de verdere zorg voor net plafond helaas uit. 3 Op diverse plaatsen in Groningen bracht de Haagse Rozenburg-fabriek nadien nog gevelornamenten in tegeltableau aan. Deze sectieltableaus werden ech ter in een veel hardere steengoedscherf uitgevoerd. Zie Oosterstraat 19 en Brugstraat 7. 4 Zo rigoureus was de verminking van de benedenhal dat het ongedaan maken van de ingreep door des kundigen als 'onhaalbaar' betiteld wordt. 5 De koperen lamp is alleen verdwenen. Die werd eni ge jaren geleden door een onverlaat gestolen toen die tijdelijk afgehaald was.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1992 | | pagina 10