Comfortabel winkelen in voormalig Hoofdpostkantoor Sarah Bakker 6 Met de verkoop in 1988 van het Hoofdpostkantoor - gelegen aan de Nieuwezijds Voorburgwal - aan de Zweedse belegger Lars Erik Mag- nusson, krijgt Amsterdam er een nieuw overdekt winkelcentrum erbij Het wordt niet zomaar een winkelcentrum, maar één met allure, een soort warenhuis met allerlei verschillende winkels, ondergebracht in een rijksmonument. Het hergebruik van gebouwen is geen fenomeen van deze tijd. We hoeven alleen maar naar het Ko ninklijk Paleis.op de Dam te kijken om een voorbeeld van herbestemming te zien. Het Paleis was namelijk tot 1808 het Stadhuis van Amsterdam. In de geschiedenis van het postwe zen van Amsterdam kregen gebou wen ook in het verleden een andere bestemming. Zo gebeurde het in 1755 dat het Generaal Post Comptoir werd ondergebracht in de voormalige rijk spaardenstal, aan de Nieuwezijds Voorburgwal tussen de Molsteeg en de nu niet meer bestaande Huiszitten- steeg. Het gebouw was echter zo bouwvallig geworden, dat het in 1854 met de drie huurpanden werd afgebroken. Het postkantoor van architect C. Outshoorn (1812-1875) In 1856 kwam aan de Nieuwezijds een veel groter postkantoor gereed naar ontwerp van de architect C. Outshoorn, die later het Paleis voor Volksvlijt (1859-64) en het Amstelhotel (1863-1867) zou bouwen. Het postwe zen breidde zich in de tweede helft van de 19de eeuw snel uit, met alle gevolgen van dien. Het gebouw van Outshoorn bleek al spoedig te klein te zijn. Twee panden aan de achterzijde van het postkantoor werden in de ja ren zestig aangekocht. Even verderop stond de Brouwerij 'De Hooiberg'. In 1862 werd dit complex te koop aange boden aan het Rijk. Op dit aanbod ging het Rijk toen niet in en de brou werij werd eigendom van de Gebr. Hulscher, die er 'die Port van Cleve' vestigden. Het is de vraag of men achteraf spijt heeft gehad van dit be sluit, toen het Hoofdpostkantoor werd ontworpen door C.H. Peters. Twee andere percelen tussen de Nieuwe zijds Voorburgwal en de Spuistraat, werden namelijk in 1890 aangekocht voor de bouw van dit nieuwe hoofd postkantoor. De bouw van het Hoofdpostkantoor van architect C.H. Peters (1847- 1932) Tien jaar na de demping van de Nieu wezijds Voorburgwal in 1884 kwam de bouw van een aanzienlijk ruimer en moderner hoofdpostkantoor tot stand. Het gebouw in neo-gotische stijl is ontworpen door de rijksbouwmeester C.H. Peters. Deze stijl werd spottend ook wel postkantoorgotiek genoemd. Door de drie peervormige lantaarns op de torens kreeg het postkantoor in een spotprent van Antoon Molken- boer in 'De Kroniek' van 12 september 1897 de bijnaam 'de Perenburg'. Op vrijdag 9 augustus 1895 om 4 uur 's middags vond in Den Haag de aanbesteding plaats voor de bouw van het nieuwe Post- en Telegraaf kantoor. Ondertussen was het ge bouw van Outshoorn gesloopt en wa ren de post- en telegraafdienst onder gebracht in houten loodsen. Eén loods stond op het midden van de ge dempte Nieuwezijds Voorburgwal bij de Gravenstraat, de andere loods De verbouwing van het voormalige hoofdpostkantoor tot winkelcentrum Magna Plaza. (febr. 1991). (foto H. van Gooi, gem.bureau monumentenzorg)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1992 | | pagina 6