OM TE BEHOUDEN bagO <*6 V «P /ëfJLï Tras troef! arwo postbus 9 2100aa heemstede 023-23 25 27 Restauratie - Renovatie? Natuurlijk Tras. CONSERDUC/RENOFORS9 Wiulem van Boxtel y De ervaring van drie generaties geïnvesteerd in ambachtelijk vakmanschap, van Boxtel! >70 jaar. Sinds 1922 Fa. Hekkers v. 't Spijker Walstraat 58, Deventer Tel. 05700 - 14410 Meubelmakerij gespecialiseerd in antiekrestauratie Eig. A. G. M. Willemsen Privé 05716 - 1769 rnent- -a. tnputz Waardevolle houtkonstrukties in vele monumenten zoals kastelen, kerken, i^olens en boerderijen, worden bedreigd door houtaantastende insecten (houtworm, bok tor, bonte knaagkever etc.) en schimmels (huiszwam, kelderzwam etc.) Conserduc/Renofors voert al meer dan 40 jaar curatieve en preventieve behande lingen uit tegen deze houtaantasters met gebruikmaking van de modernste middelen en methoden. Sterk aangetaste en/of verzwakte houtkonstrukties zoals balkeinden, muurplaten, spantbenen, blokkelen etc., worden door Conserduc/ Renofors hersteld door middel van een polymeerchemische restauratietechniek met vooraf gemaakte sta tische berekeningen. In duizenden objecten zijn de dragende en estnetischp funk- ties van vele houtkonstrukties herwonnen tegen relatief lage kosten en met opti maal behoud van het oorspronkelijke. Vraag vrijblijvend onze documentatie met referentielijst aan. Lid van Postbus 128 - 4920 AC MADE Tel. 01626-86363' Fax. 01626 - 86044 leibedekkingen leipannen koperslagerij pannendaken Schependomlaan 17 b NIJMEGEN 080 - 23 05 00 Torricellistraat 17 BADHOEVEDORP 020 - 6598019 FAX 080 - 23 38 91 r,

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1992 | | pagina 51