De Philip van Pallandt Stichting 41 Van Chrishnamurti tot zorg voor monumenten in Ommen Everhard Jans Wie de fraaie contouren van Huize Eerde- tussen Den Ham en Ommen in Overijssel - ziet, denkt niet alleen aan het bouwjaar 1713, maar voor al aan de roerige jaren tussen beide wereldoorlogen. Een nieuwe geest werd vaardig over Nederland, waarin Chrishnamurti, gezien als de nieu we Christus, een belangrijke, maar korte rol speelde. Philip van Pallandt en Eerde Het is nèt of de geest van de idealis tische en unieke baron Philip Dirk van Pallandt (1889-1979) nog rond waart in de statige vertrekken van het stijlvolle Huize Eerde, met zijn gobelins en waardig trappenhuis. Zijn lange, welbestede leven stond in het teken van hoge idealen. Hij groeide als kind op in Wassenaar, op het nu als pretpark bekend staande Duinrell. Omdat Philip een uistekend jager was, werd hij bij wijze van kennisma king uitgenodigd voor een jachtpartij op Eerde, in het verre Salland. Hij viel daar dermate in de smaak, dat hij kort daarna, in 1911 - gewogen en geschikt bevonden - dit fraaie landgoed tussen Regge en Vecht erfde. Al in Wassenaar leerde de baron de padvinderij kennen, en werd een der pioniers van scouting in Nederland. De padvinders mochten destijds gra tis hun tentjes op het landgoed Duin rell neerzetten! Philip van Pallandt reageerde op signalen van de zwakken uit de sa menleving. Dat zou hij zijn hele le ven blijven doen. Als bejaard man bezocht hij zelfs niet lang voor zijn dood een popconcert om de geest van de jongeren te blijven volgen - een bevlogen persoonlijkheid! Na zijn verhuizing naar Huize Eerde richtte Philip een school op van de toentertijd actieve Vereniging van Praktische Idealisten. Hij bleef zelf praktisch idealist tot het einde! De bewogen jaren twintig en der tig kenden veel politieke stromingen en wereldverbeteraars, waarbij de theosofen en praktische idealisten dankzij van Pallandt in Ommen voet aan de grond kregen. Van Pallandt had het charisma en de financiën voor het realiseren van idealistische plannen en gedachten. Hij zette zich o.m. ook jarenlang in voor 'Natuur monumenten' en de vogelbescher ming. Interesse voor architectuur Uit de vroege jaren twintig dateert een geheel in de trant van de be roemde Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright vormgegeven landhuis, nu bewoond door het echt paar André de la Porte. Schitterend zijn de horizontale en vertikale lijnen van dit bouwwerk, dat prachtig past op het rustieke landgoed Eerde. Ont werper was Hendrik Sangster, die bij industriële archeologen bekendheid geniet als bouwmeester van een res pectabel'aantal watertorens in de trant van de Amsterdamse School- De Edith Hof In 1928 werd in Ommen, op instiga- Voorzitter G. Rhee van de Pallandt Stichting tijdens zijn lustrumtoespraak in Huize Eerde op 18 december 1991. (foto E. Jans)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1992 | | pagina 41