Douw 7; FRANK VROLIJK MIME BOUWMATERIALEN CV SCHEVEN!» J0L. liill BUI AANNEMERSBEDRIJF BOUW '75 B.V. Postbus 58, 8710 AB Worklim Tel.: 05151-2133/05157-3519 HOUT SNIJ- EN BEELDHOUWWERK Antiek en monumentale restauratie Plavuizen, gebruikt Marmer, oud Eikehout, Hekken, Tegels, Trapspijlen, Sierankers, etc. 29 ZUIDHORN Paneel over Hanckemaborg (SS) (Nieuws uit de provincies) ZUTPHEN Geen hoogbouw (Heemschut in actie) Nieuwbouw stadhuis kritisch volgen (Heemschut in actie) Buitensociëteit te Zutphen (boeken) PROVINCIES GRONINGEN Sluizen noordelijke provincies (Nieuws uit de provincies) In memoriam drs. H. J. Mijjer (KP) (Heemschut-zaken) FRIESLAND Fries Scheepvaartmuseum en Oudheidkamer 1989 (boeken) Het Friese Monument van de Maand 1991 Heemschut juni 1991 rtr. 3 - gewijd aan de provincie Friesland DRENTHE Locaal monumentenbeleid in Drenthe (MB) Behoud, beheer en herstel in Drenthe (MB) Architectuur en stedebouw in Drenthe 1850-1940 (boeken) Lof voor Drentse monumentennota (Heemschut in actie) OVERIJSSEL Excursie naar Enschede (Heemschut-zaken) Op de bres voor de Twentse buitenplaatsen (EtC en AMtC) JanJans. Dorpen in Oost Nederland (boeken) Ruilverkaveling Salland-West (Heemschut in actie) GELDERLAND Gelders Heemschut-adviseur Van Keulen neemt afscheid (RL) (Heemschut-zaken) Afscheid technisch adviseurs (Heemschut-zaken) Monumentenwacht Gelderland werkt nu met vijf inspectieploegen (red.) UTRECHT Ledendag Woerden, georganiseerd door de provinciale commissie Heemschut Utrecht (Heemschut-zaken) NOORD-HOLLAND West-Frieslands Oud en Nieuw 1990 (boeken) Excursie Den Helder en Wieringen (Heemschut-zaken)2-35 1-41 Afscheid technisch adviseurs (Heemschut-zaken)2-39 Heemschut geeft fietsroutes door mooi Noord-Holland 1-40 uit (Heemschut-zaken)3-44 Fietsroute Het Gooi (Heemschut-zaken)4-27 2-37 Noordhollandse watertorens wettelijk beschermd (WdW)4-32 6-20 Oproep Heemschut-leden Noord-Holland (Heemschut-zaken)4-40 Forteiland Pampus: Symbiose van architectuur en natuur (OK)5-56 Stelling van Amsterdam (BF) (Nieuws uit de provincies)6-21 ZUID-HOLLAND De schoonheid van Zuidhollandse boerenerven (EJ)1-10 2-37 Excursie Alblasserwaard (Heemschut-zaken)2-35 2-39 Afscheid technisch adviseurs (Heemschut-zaken)2-39 N. H. L. Wennekers overleden (Heemschut-zaken)2-39 1-42 Monumentenlijst Zoeterwoude (Nieuws uit de provincies)6-21 2-29 ZEELAND Monumenten Reisboek van Nederland (Zld, N-Br, Lbg) 3- (boeken)4-35 Dorpen in Zeeland (boeken)6-20 3-46 Zeeuwse Molens (boeken)6-20 3-47 NOORD-BRABANT Brabantse driehoekige pleinen (AKL)2-09 4-35 Excursie Noord-Brabant (Oirschot) (Heemschut-zaken)3-50 4-42 Monumenten Reisboek van Nederland (Zld, N-B, Lbg) (boeken)4-35 4-40 Adoptie-project Heemschut Noord-Brabant: Karnhuisje Demen een ambachtelijk-industrieel monument (JB) 6-12 (Heemschut-zaken)5-47 6-20 Meer taken voor Monumentenwacht 6-41 (Nieuws uit de provincies)5-49 Kostschool. een les voor het leven (AMtC) (Internaten) (boeken)6-19 1-39 Brabantse Monumentenprijs (Nieuws uit de provincies)6-21 2-39 Stichting Pandenbank bemiddelt bij herbestemming (OK)6-35 LIMBURG 6-34 Excursie Limburg (Heemschut-zaken)2-35 Excursie Limburg (Geuldal) (Heemschut-zaken)3-50 Monumenten Reisboek van Nederland (Zld, N-B, Lbg) (boeken)4-35 1-23, 2-36 Met dank aan Onno Helleman, secretaris van het landelijk bureau, die 1-42 deze Index samenstelde. Restaureren betekent cultuurmonumenten een warm hart toedragen. Restaureren is een vak apart. Aan elke restauratie gaat hoog gespecialiseerd onderzoekwerk vooraf. Gebeurt dat niet dan komen er vroeg of laat brokken. Daarom is het essentieel zeker te weten dat uw restauratie in deskundige handen komt. lid St. Vakgroep Restauratie restauratie N.H. kerk te Woudsend opdrachtgever Stichting B.K.G. detail snijwerk voor de Rococokamcr "Huis ten Bosch" Nagasaki Japan Trr-1 npy-k-rj Leensterweg 36 - Kruisweg (Gr.) X UB Tel. 05958-1443 Faxnr. 05958-1600 Specialiteitoin oude restauratie-steen voor historische gebouwen, kerken, huizen e.d. KOPPELSTOKSTRAAT 120 TEL. 070-3550149 opslagterrein Hellingweg Tel. 070-3550831

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1992 | | pagina 30