Vooral Uw Leiwerken Rentokil GEEFTZEKERHEID, NU ÉN STRAKS ThiisseN OOG VOOR OUDE GLORIE, HEDENDAAGSE REALITEIT EN TOEKOMSTIGE EISEN BOUW nieuw, reparatie-en onderhoudswerken ook Eternit en shingles - daken door geheel Nederland Leidekkersbedrijf M. Maurix Bolswarderweg 2, Tjerkwerd (Fr.) Tel.(05157) 2030 Bouwkundige termen Bohn Stafleu Van Loghum bv Rentokil is een wijdvertakte, internationale organisatie met vestigingen in meer dan 40 landen. Rentokil heer! specialisten op alle gebieden: houtbescherming, vochtwering, bestrijding van knaagdieren, preventieve maatregelen tegen duiven, ongedierte- bestrijding, bestrijding van zwammen, houtworm en wat dies meer zij. il: Verklarend woordenboek der Westerse architectuurgeschiedenis Onder redactie van F.H.M. Bosch-Kruimel, H. Janse, A.F.E. Kipp, N.C.G.M. uan de Rijt en E.M. van Thiemen Het levenswerk van dr. Haslinghuis Ruim 3700 trefwoorden T.o.v. de editie '53 aangevuld met 'Oude termen uit bestekken en andere geschreven bronnen "Griekse en Romeinse termen 'Oude gereedschappen 'Molens en molenonderdelen Verdedigingswerken 'Moderne begrippen in de bouwkunst Geb., 532 pag., 104,50 ISBN 90 313 0545 6 Bestellen? Bel: 01720-66S11Of schrijf naar Intermedia b.v. Postbus 4. 2400 NA Alphen aan den Rijn. Ook verkrijgbaar via de boekhandel mÊÊÊÊÊmm De Molen 77. 3995 AW Houten HOUTWORM? DUIVEN? ZWAM? B.V. Rentokil Chemie Volmerlaan 9 Postbus 52 1180 AB Rijswijk zh Tel. 070-3996564 Fax 070-3191097 Op het gebied van restauratie is Thijssen Bouw een begrip. Een vak apart, dat specifieke deskundigheid vereist en inzicht in en kennis van de bouw methoden en bouwstijlen door de eeuwen heen. Thijssen Bouw beheerst dat vak. Tot in de details. Het Amster damse bouwbedrijf maakt deel uit van de Stichting Vakgroep Restauratie, met als doel de bestaande deskundigheid en vak manschap te bundelen en te behouden. Van eminent belang voor het behoud van ons historisch erfgoed. Thijssen Bouw kenmerkt zich door betrokkenheid. Gedegen projekt- management zorgt ervoor dat de verschillende fasen in een bouwprojekt naadloos op elkaar aansluiten binnen de strikte planning. Thijssen Bouw biedt de opdracht gever zekerheden die aansluiten bij de kwaliteitsgedachte binnen het bedrijf. Restauratie is een specialistisch werk terrein, waarmee Thijssen Bouw zich hoog in de markt heeft weten te onder scheiden. Wie zich in prestigieuze objekten als het Joods Historisch Museum, het Rijks museum, de Militiezaal, de Oudemans- huispoort, enz., bewezen heeft als specialist, heeft op het gebied van renovatie en nieuwbouw duidelijk een pré. Thijssen Bouw realiseert zowel projekten vanuit eigen projekt- ontwikkeling als in opdracht van derden. Thijssen Bouw is inventief en kreatief in het spel van de vierkante meters en koppelen funktionaliteit aan financiële haalbaarheid. Thijssen Bouw profileert zich hiermee ook herkenbaar in de markt van renovatie en nieuwbouw. Op dit gebied werden in de woning- en utiliteitsbouw tal van grotere en kleinere projekten gerealiseerd tot volle tevredenheid van de opdrachtgevers en zonder koncessies te doen aan het kwaliteitsimago wat Thijssen Bouw terecht koestert. Wilt u nadere informatie of dokumentatie dan is één telefoontje genoeg. Waar bouwers meester zijn W.M.T. Thijssen Co. BV Paasheuvelweg 15 - 1105 BE Amsterdam Z.O. Tel. 020- 6 91 98 91 -6 91 88 51 Fax 020-6 91 88 26 Oosterkerk Amsterdam

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1992 | | pagina 17