I. WOUDENBERG ZONEN B.V. aannemersbedrijf van restauratie-werken en steenhouwersbedrijf Ook voor alle voorkomende renovatie- en herstelwerkzaamheden Interieur van N.H. Kerk te Weesp Archt: Bureau D. Verheus, Amsterdam. Radboudweg 1 3911 BE RHENEN/MIDDELBURG Tel. 08376-2578

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1980 | | pagina 3